GÖÇ İDARESİ ARAFINDAN DUYURULMUŞTU Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemizden çıkış yapamayan yabancıların, mücbir sebebin olduğu tarihler arasında (ulaşımın durdurulduğu tarihten normal seyrine döneceği tarihleri kapsayacak şekilde) yapmış oldukları yasal kalış hakkı ihlalinden dolayı giriş yasağı uygulanmayacaktır. Bu kapsamda yabancıların her ülke özelinde ulaşımın mümkün hale geldiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde Türkiye’den çıkış yapmaları gerekmektedir. Belirtilen sürenin aşılması halinde ise giriş yasağı ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezası uygulanacaktır.   4 EYLÜL 2020 TARİHİNDE ÖZBEKİSTANA UÇUŞLAR BAŞLADIĞI İÇİN; 30 GÜN FAZLADAN TANINAN SÜRE DE 04 EKİM 2020  TARİHİNDE DOLMUŞ OLDU. PANDEMİ NEDENİ İLE VİZESİ, İKAMET İZNİ, ÇALIŞMA İZNİ BİTİP TÜRKİYEDEN ÇIKAMAYAN YABANCILARA ARTIK PARA CEZASI VEİLECEK VE GİRİŞ YASAĞI UYGULANACAK.   Bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri aşağıdaki gibidir: 3 ay - 6 ay arası ihlal  : 1 ay süreli giriş yasağı 6 ay - 1 yıl arası ihlal  : 3 ay süreli giriş yasağı 1 yıl - 2 yıl arası ihlal  : 1 yıl süreli giriş yasağı 2 yıl - 3 yıl arası ihlal  : 2 yıl süreli giriş yasağı 3 yıldan fazla ihlal      : 5 yıl süreli giriş yasağı        
Devamını Oku
(1) 0-100 (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-1 yıl) kodlu veri girişi; Uluslararası koruma başvurusundan gönüllü olarak vazgeçen yabancılar hakkında 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla 0-100 kodlu veri girişi yapılır. (2) 0-176 (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-3 yıl) kodlu veri girişi; Uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma başvurusu hakkında kabul edilemez başvuru veya uluslararası korumaya muhtaç değil kararı verilen yabancılar ve uluslararası koruma statüleri sona erdirilen yabancılar hakkında 3 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla 0-176 kodlu veri girişi yapılır. (3) 0-177 (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-5 yıl) kodlu veri girişi; Uluslararası koruma başvurusu hakkında hariçte bırakma kararı verilen, uluslararası koruma statüsü iptal edilen, uluslararası koruma başvurusu reddedilen yabancılar hakkında 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla 0-177 kodlu veri girişi yapılır.    
Devamını Oku
  -İkamet başvurumda ne kadar harç ve ceza ödeyeceğim? Cevap:01.01.2020 tarihinden sonra başvuru yapmayarak vize/ikamet ihlalinde olan yabancıların ikamet izni başvurusunda bulunmaması halinde ikamet harç miktarı iki kez ödenecektir. Harçtan muaf ülkeler içinde tek giriş vize harcı alınacaktır.   VİDEOYU İZLEYİN      
Devamını Oku
Turizm Amaçlı Kısa Dönem İkamet İzni Uygulaması 15.09.2020 Covıd-19 Pandemisi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamayan ve ülkemizde vize/vize muafiyet veya ikamet izni süreleri sona eren ve yeni ikamet izni alamayarak düzensiz duruma düşen yabancıların eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişimleri hususunda mağduriyet yaşadıkları tespit edilmiş olup  “turizm amaçlı ikamet izni kısıtlaması” uygulaması Covid-19 Pandemisi sebebiyle 08.09.2020 tarihinden itibaren askıya alınmıştır.       Bu Kapsamda; 01.01.2020 tarihinden sonra, uygulama kapsamında turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni talepleri reddedilen yabancıların turizm amaçlı yeni tarihli başvurularının valiliklerce genel hükümlere göre değerlendirileceği,  Turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunan ve başvuruları henüz sonuçlandırılmamış olan yabancıların hâlihazırdaki talepleri valiliklerce değerlendirilecek olup aynı gerekçe ile yeni başvuru yapamayacakları, 01.01.2020 tarihinden sonra vize/vize muafiyeti veya ikamet izni süreleri dolan ve turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunmayan yabancıların başvuru yapmaları durumunda başvurularının valiliklerce genel hükümlere göre değerlendirileceği, 01.01.2020 tarihinden sonra uygulama kapsamında turizm amaçlı ikamet izni talepleri reddedilen ve yeni tarihli bir ikamet izni başvurusunda bulunan ya da uygulama kapsamında turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni kısıtlamasına tabi olup 01.01.2020 tarihinden sonra başvuru yapmayarak vize/ikamet ihlalinde olup ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıların başvuruları, başvuru tarihi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununun 6 sayılı tarifesi uyarınca aşılan sürenin kapsadığı süre için hesaplanacak harcın bir kat fazlasını ödemeleri kaydıyla değerlendirileceği hususları, Söz konusu düzenleme sadece turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurularında geçerli olacağı, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtilen diğer ikamet izni türlerini kapsamadığı, Kamuoyuna saygıyla duyurulur. alıntı :  https://www.goc.gov.tr/turizm-amacli-kisa-donem-ikamet-izni-uygulamasi   Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2020 tarihli yazısına istinaden “Turizm Amaçlı Kısa Dönem İkamet İzinleri Hak.” yazısı kapsamında yeni bir bilgilendirme ihtiyacı doğduğu gözlemlenmiştir. Bu kapsamda; 1-01.01.2020 tarihinden önce vize veya ikamet ihlaline düşenlerin başvuru hakkı var mı? Cevap: 01.01.2020 tarihinden önce vize veya ikamet ihlalinde bulunan yabancılar bu kapsamda başvuru yapamaz, başvuru yapmaları halinde olumsuz değerlendirilecektir.   2-Yeni karar kimleri kapsıyor, kimler başvuru yapabilir? Cevap: 01.01.2020 tarihinden sonra vize veya ikamet ihlalinde bulunan yabancılar bu kapsamda başvuru yapabilir, başvuru yapmaları halinde genel hükümler kapsamında değerlendirilecektir.   3-Kısa Dönem başvurusu reddedilenler veya başvuruda bulunmayanlar yeniden başvuru yapabilir mi? Cevap: 01.01.2020 tarihinden sonra genelge kapsamında turizm amaçlı ikamet izni talepleri reddedilen veya başvuruda bulunmayan yabancılar yeniden başvuru yapmaları halinde genel hükümler kapsamında değerlendirilecektir. 4-İkamet başvurumda ne kadar harç ve ceza ödeyeceğim? Cevap:01.01.2020 tarihinden sonra başvuru yapmayarak vize/ikamet ihlalinde olan yabancıların ikamet izni başvurusunda bulunmaması halinde ikamet harç miktarı iki kez ödenecektir. Harçtan muaf ülkeler içinde tek giriş vize harcı alınacaktır. 5-Göç İdaresine gelmeden ikamet durum sorgulaması yapabilir miyim? Cevap: Salgın süresince şehir içi hareketliliği en aza indirmek amacıyla İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü danışma hizmetleri elektronik ortama taşıyarak istanbul.duzenli@goc.gov.tr kurumsal mail adresi açılmıştır.             Yukarda belirtilen mail adresi üzerinden; İkamet başvurularınızın durumu hakkında bilgi PTT barkod numaranızı İkamet izni müracaat belgesini talep edebilirsiniz.
Devamını Oku
2020 YILINDA TURİSTİK İKAMET İZİNLERİ İZİNSİZ ÇALIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN UZATILMIYOR DU. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 08.09.2020 TARİHİNDE YAYINLADIĞI VE 81 İLE DAĞITIMINI YAPTIĞI YAZI İLE; 2019/1 SAYILI GENELGEYİ COVİT 19 NEDENİ İLE İKİNCİ BİR EMRE KADARASKIYA ALDI. 1-01.01.2020 DEN SONRA TURİSTİK  İKAMET İZNİ BAŞVURUSU YAPIP RED GELEN YABANCILAR; TEKRAR MÜRACAT ETMELERİ HALİNDE. CEZALI KALDIKLARI SÜRENİN CEZALI HARCI ALINARAK İKAMET İZNİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLECEK. 2-01.01.02020 TARİHİNDEN SONRA BAŞVURU YAPMAYARAK VİZE İHLALİNE DÜŞEN YABANCILAR MÜRACAT ETMELERİ HALİNDE. CEZALI KALDIKLARI SÜRENİN CEZALI HARCI ALINARAK İKAMET İZNİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLECEK. 3- iKAMET İZNİ BİTMECEK OLAN YABANCILARIN BAŞVURMALARI HALİNDE İKAMET İZNİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLECEK.    
Devamını Oku
         Göç idaresi Genel müdürlüğü 3.10.2019 tarihinde yayınlamış olduğu 2019-1  sayılı genelge ile kanunun 33. maddesinın birinci fıkrasının a bendine atıfta bulunarak ; 15. maddenin birinci fıkrasına göre Türkiye’de kalış amacı haklı Nedenlere dayanmayan yabancıların ikamet izin taleplerinin reddedilmesi, verilmiş ise iptal edilmesi ve süresi bitenlerin uzatılmaması gerektiğine dair bir yazı yayınlamıştır          Turistik ikamet izni uzatılmamasının temel nedeni Türkiye’de kaçak çalışan yabancıların önüne geçmek çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alarak çalışmasını sağlamaktır          Ülkemize gelen yabancıların profili dikkate alındığında Avrupa birliği veya  Avrupa ekonomik birliği vatandaşlarının turistik ikamet izni uzatmalarına izin verilecektir, bu ülkeler Almanya Avusturya Belçika Bulgaristan Çek ya Danimarka Estonya Finlandiya Kıbrıs rum kesimi Hırvatistan, Hollanda birleşik Krallık İrlanda Letonya lüksemburg Macaristan Malta Polonya Portekiz Romanya yunanistan Slovakya, Slovenya, Sudi Arabistan,  Amerika Birleşik Devletleri İsrail İsviçre İzlanda Japonya Kanada Güney Güney Kore Norveç şili yeni Zelanda Çin ve Rusya olarak belirlenmiştir. Sonradan; Mısır, Yemen, Filistin, Libya, Suriye, Irak, Afganistan, Somali ve Ukrayna, Şili                                                       A.B.D FİNLANDİYA JAPONYA ROMANYA AFGANİSTAN FRANSA KANADA RUSYA ALMANYA GKRY KATAR SLOVAKYA AVUSTRALYA GÜNEY KORE KUVEYT SLOVENYA AVUSTURYA HIRVATİSTAN LETONYA SOMALİ B.A.E HOLLANDA LİBYA SURİYE BAHREYN IRAK LİTVANYA SUUDİ ARABİSTAN BELÇİKA İNGİLTERE LÜKSEMBURG ŞİLİ BULGARİSTAN İRLANDA MACARİSTAN UKRAYNA ÇEKYA İSPANYA MALTA UMMAN ÇİN İSRAİL MEKSİKA YEMEN DANİMARKA İSVEÇ MISIR YENİ ZELANDA ESTONYA İSVİÇRE NORVEÇ YUNANİSTAN ERİTRE İTALYA POLONYA   FİLİSTİN İZLANDA PORTEKİZ  
Devamını Oku
TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZNİ Türkiye'de çalışmak isteyen tüm yabancı uyruklu bireylerin, Türkiye'de işe başlamadan önce bir çalışma izni almaları gerekmektedir. Türkiye'den veya yurt dışından çalışma izni başvurusu yapmak mümkündür. Bir işverenin, çalışma iznine sahip olmayan bir yabancı işçiyi işe alması yasa dışıdır. Aksi takdirde, yabancının sınır dışı edilmesine ek olarak, çalışma izni olmadan işverenlere ve yabancı çalışanlara idari para cezası verilir. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancılar çalışmalarına başlamadan önce çalışma iznini almalıdırlar. Başvurular bir şirket / işletme kuruluşu aracılığıyla yapılmalıdır. Bir yabancının çalışma izni için, işveren ve kabul edilmiş olduğu belirli bir iş olmadan, kendi başına başvuruda bulunması mümkün değildir. Bir yabancı, belirli bir işten bağımsız olarak çalışma hakkına sahip değildir ve bu hakkı korumaya devam etmesine izin veren genel bir çalışma izni yoktur. Türkiye'de yabancı işçilerin ikametine bağlı olarak çalışma izni almak için izleyebileceği iki farklı yol vardır; Öğrencilere verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere; turizm, medikal tedavi, spor faaliyeti vb., ev hizmetleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi alanlar için ve en az 6 ay süreyle geçerli ikamet iznine sahip olan yabancılar, çalışma izni almak için TÜRKPERMİT aracılığı ile T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurabilirler. Yabancı uyruklu kişinin geçerli bir ikamet iznine sahip olmaması halinde, ikamet ettiği ülkedeki veya vatandaşlık ülkesindeki Türk Konsolosluğu'na konu ile ilgili başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak çalışma izni başvurularında TÜRKPERMİT tüm dosyayı hazırlamakta olup işlemleri en hızlı şekilde yapmaktadır.   Türkiye'den Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Eğitim amaçlı ikamet izinleri dışında, en az 6 ay geçerli bir ikamet izni bulunan yabancılar TÜRKPERMİT aracılığı ile T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurabilirler. Türkiye'deki yabancı işveren ve işçiler, T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gerekli belgeler ile birlikte online başvuruda bulunmalıdır. Çalışan ve işveren tarafından verilecek belgeler farklıdır. Online başvuru sırasında hem çalışan hem de işveren hakkında bilgi istenir. Ardından, gerekli olan belgelerin, yabancı çalışma izni otomasyonu sistemine yüklenmesi gerekmektedir. T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun (UİK) icra yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamındaki belgeleri ve başvuruları inceler. Çalışma izni başvurusu sonucu ise çevrimiçi e-posta olarak bildirilir. Çalışma izni başvuru ve takibi TÜRKPERMİT tarafından yapılmaktadır.       Türkiye Dışından Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Geçerli ikamet iznine sahip olmayan yabancı kişiler, ikamet ettikleri ülkeden veya vatandaşlıklarından çalışma izni için başvurabilirler. Ancak, bu başvuru pasaport, vize başvurusu, bir fotoğraf ve iş sözleşmesinin bir kopyası ile birlikte, ikamet edilen ülkedeki veya vatandaşlık ülkesindeki Türk Konsolosluğu'na yapılmalıdır. İşveren, konsolosluğa yapılan başvuruyu takip eden 10 gün içinde (referans numarası ile) T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrimiçi başvuru yapmalıdır. Türkiye'de çalışma izni başvurusu online olarak yapılmaktadır. Tüm belgeler eksiksiz ve doğru ise onaylanma süreci ortalama 30 gün olup, onaylandıktan sonra başvuru sahibi e-posta ile bilgilendirilir. Çalışma izni başvuru ve takibi TÜRKPERMİT tarafından yapılmaktadır. Kimler Türkiye'de Çalışma İzni Alabilir? Yasa, hali hazırda çalışmakta olan veya çalışma başvurusunda bulunan yabancılara, mesleki kursiyerlere başvuran yabancılara veya mesleki stajyerlere ve stajyerlik için başvuran yabancılara, sınır ötesi hizmet sağlayıcıları olan ve geçici olarak hizmet veren yabancılara, gerçek veya tüzel kişilere uygulanır. Kanunun kapsamına ek olarak, limited şirketlerin yönetici ortakları, anonim şirket ortakları olan yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlara bölünmüş sınırlı ortaklıkların yönetici ortakları çalışma izni almalıdır. Yasa, Türkiye'de çalışan / çalışacak olan yabancıların çoğunu içeriyor olsa da, bazı iş kollarının çalışma izni gerektirmediği düşüncesi nedeniyle, birçok yabancı, çalışma izninin yükümlülüğünün farkında değildir. Bununla birlikte, çalışma izni gereksinimlerine yönelik bazı istisnalar da vardır. Ev hizmetleri çalışma izni, Evde çocuk bakım elemanı, çocuk bakımı, Yaşlı bakımı ve Hasta bakımı ve engelli bakımı başlığı altındadır. Ev hizmetleri çalışma izninde bu iş kolları hariç başka bir başvuru yapılamamaktadır.   Çalışma İzni Başvurularında İstenen Temel Evraklar Nelerdir? Başvuru sürecinde bazı belgelerin online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ancak, bu belgeler işinize ve uygulamanızda verdiğiniz bilgilere göre farklılık gösterebilir. Oturma izni (en az 6 ay kala), pasaport, fotoğraf, yabancı kimlik numarası, belirli süreli iş sözleşmesi, iş yerinin resmi gazetede yer alan ticaret sicilinin çıktısı, ticaret sicilinden iyi durum belgesi, vergi sicil belgesi, şirkete ilişkin diğer belgeler ve başvuru şirket adına başkası tarafından yapılmış ise vekaletname, yabancı çalışma izni için gerekli evraklar arasında en temel olanlarıdır. Ayrıca, yabancı uyruklu başvuru sahiplerinden iş için diplomalarını ve sertifikalarını sunmaları istenecektir. Ancak, en az üç yıldan beri bir Türk ile evli olmak veya bir Türk velisine sahip olmak gibi diğer belirli koşulları yerine getirmeniz durumunda, çalışma iznini daha kolay kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu, standart çalışma izni kriterlerinin (Bakanlığın bunu değerlendirme kriterleri olarak tanımladığı) başvurunuzun değerlendirmesinde uygulanmayacağı anlamına gelir. Bu durumda, diğer destekleyici belgeleri yüklemeniz gerekir. Başvuru işleminin sonuna geldiğinizde, sistem hangi belgeleri yüklemeniz gerektiğini gösterecektir, bu yüzden, Türkiye'de çalışma izni için gerekli belgeler başvuru işlemine başlamadan önce hazır olmalıdır.   İşverenler ve Yabancılar için Değerlendirme Kriterleri Nelerdir? Bakanlık, hem işverenler hem de çalışanlar için çeşitli değerlendirme kriterleri belirlemiştir; Bir yabancı istihdam etmek isteyen işveren, en az beş Türk çalışanına sahip olmak zorundadır. Çalışma izni için başvuruda bulunan yabancının da, şirketin ortağı olduğu durumlarda, bu koşul, 1 yıllık çalışma izninin son 6 ayında gerekli olacaktır. Bu sayede yarım yıl yeni bir başlangıç şirketi kurabilir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az 100.000 TL, brüt satışların en az 800.000 TL, son bir yıldaki ihracat değerinin ise en az 250.000 USD olması gerekliliği, Türkiye'de çalışma izni şartları arasında yer almaktadır. Ancak, yukarıda bahsi geçen bu iki kriter, eğitim kurumlarında, ev hizmet sağlayıcılarında, Türkiye'deki yabancı havayolları temsilciliklerinde ya da devlet kurum ve kuruluşlarında çalışacak yabancılara yönelik olmamakla birlikte; Türkiye'nin bir parçası olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından sağlanan hükümlerin bulunduğu hallerde uygulanmamaktadır. Çalışma izni kriterlerinden biri maaşlara dayanmaktadır. Bu kriter mesleğe göre farklılık göstermektedir. Örneğin: öğretmenler, psikologlar, fizyoterapistler, performans gösteren sanatçılar ve müzisyenlerin maaşları asgari ücretin üç katı kadardır. Ev hizmetleri çalışma izni işçileri için en az asgari ücret olmalıdır. Yine de değerlendirme kriterleri sektöre, şirkete ve bir Türk'le evlenme, bir Türk ebeveyne veya çocuğa sahip olma, gibi özel koşullara göre farklılık göstermektedir.   Sonuç Hakkında Nasıl Bilgi Edinilir? Türkiye'de çalışma izni almak için başvuruda bulunan yabancı uyruklu bireylerin çoğu, “çalışma izni kaç günde çıkar?” sorusuna yanıt aramaktadır. Başvurudan sonra, başvurunun ve bilgi taleplerinin tamamlanmış olması kaydıyla, Bakanlık tarafından başvurunun değerlendirilmesi genellikle 15 ile 30 gün içerisinde tamamlanır, ancak, bu süre uzayabilmektedir. Bakanlık, başvuru değerlendirmesinin sonucunu, başvuru sahibine e-posta yoluyla iletir. Başvuru onaylanırsa, e-potada belirtilen ödeme detayları doğrultusunda ücretler ödenmelidir. İlgili ücretler ödendikten sonra başvuru kesinleşir ve çalışma izni adrese gönderilir. Başvuru reddedilirse, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde karara itiraz etmek mümkündür. İtiraz reddedilirse, idare aleyhinde dava açılabilir.   Türkiye'de Çalışma İzni Aldıktan Sonra Süreç Nasıl İşler? Bilindiği üzere, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, oturma izni sağlar. Bu nedenle, ayrı bir oturma izni almak gerekmeyecektir. Yabancının çalışma iznini almasından sonra, Türkiye'de sunulan başvurular için çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde, sosyal güvenlik sistemine kayıt yaptırması zorunludur. Başvuru onaylanırsa, belirli bir iş için ve belirli bir şirket için bir yıllık çalışma izni verilir. Aynı işveren için ilk uzatmada, en fazla 2 yıllık çalışma izni verilir. Aynı işverenle çalışmaya devam edildiğinde, bir sonraki uzatma için, en fazla 3 yıllık çalışma izni verilir. Ancak, farklı işverenlerle çalışma uygulamaları, ilk başvuru gibi değerlendirilir. Uzatma başvuruları, mevcut çalışma izninin sona ermesinden önce 60 gün içinde yapılmalıdır.    
Devamını Oku
İSTANBUL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE         00.00.2020 tarihinde, https://e-ikamet.goc.gov.tr/ sitesinden  2020-00-0000000 başvuru numarası ile İkamet İzni başvuru yaptım. Doğrulama kodu ve iletişim bilgileri için    0 555 55555555 numaralı telefonumu kullandım. Doğrulama kodu bu telefon numarama geldi, bende Göç İdaresinden randevu tarihimin gelmesini bekledim.    Telefonuma randevu tarihi ile ilgili bir mesaj (SMS) gelmeyince; YİMER (157) aradım. Telefona cevap veren görevli randevu tarihimin geçtiğini söyledi. Mesaj gelmediğini belirten bir dilekçe yazarak randevu belgem ve ikamet izni için gerekli evrakları posta yolu ile Göç İdaresine göndermemi söyledi.     Benim iletişim için Göç İdaresi Sistemine kaydettiğim telefon numarama randevu tarihim ile ilgili mesaj gelmedi, tarafımdan kaynaklanan sebeplerden dolayı madur edilmememi sislerden rica ediyorum.       Gereğini arz ederim. 20/07/2020         ADRES  :                                                                                AYNA RAHİMOVA MİMAR SİNAN MAH.                                                          Pasapor no:A000000 Çiçek sokak                                                                                  999999999999 No:10/1 Bahçelievler/ İstanbul   Tel : 0 555 5555555       Dilekçe Örneği İndirin (Pdf) Dilekçe Örneği İndirin (Word)
Devamını Oku