6458 SAYILI İlgi Kanun’un “İkamet İzni” başlıklı 19 uncu maddesi kapsamında ülkemizdeki yabancılara düzenlenen ikamet izni belgelerinde güvenli belge üretimi yoluyla belgede sahteciliğin önlenmesi ve mal ve hizmet alımlarında tasarruf sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında başlatılan işbirliği sürecinde tasarım değişikliğine gidilmiştir. Bu süreçte Türk soylu yabancıların ikamet izni belgelerinde “Turkuaz” renk ayrımına gidilmiş, diğer yabancılar için ise “Bordo” renk tasarım uygun görülmüştür. Bu çerçevede; stokta bulunan eski tasarım belgelerin basımına devam edilmekle birlikte 01/01/2021 tarihi itibariyle yeni tasarım ikamet izni belgelerin basım işlemlerinin başlatılacağı ve eski tasarım belgelerin bitiş tarihine kadar geçerliliğini koruyacağı hususunda;  
Devamını Oku
SÜRESİ DOLAN VEYE DOLACAK OLAN AZERBAYCAN PASAPORTLARI; AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNE VERDİĞİ NOTAYA GÖRE.   * 01.01.2021 TARİHİNDEN SONRA SÜRESİ DOLAN AZERBAYCAN (DİPOLOMATİK, SERVİS VE UMUMA MAHSUS) PASAPORTLARI 01.07.2021 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ SAYILACAKTI. *PASAPORT SÜRESİ OLAN AZERBAYCAN VATANDAŞLARI ÜLKELERİNE DÖNERKEN KONSOLOSLUKLARINDAN "SEYAHAT BELGESİ" ALARAK ÇIKIŞ YAPACAKLARDIR.          
Devamını Oku
İSTANBUL İLİNDEN İKAMET İZNİ ALACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASIM KORUMA KANUN 31 MADDESİNDEKİ; KISA DÖNEM İKAMET İZİNLERİNDENDEN......   FATİH İLÇESİNDE OTURANLAR             : TUİSTİK İLK BAŞVURU YAPILAMAYACAK. (TURİSTİK İKAMET UZATMADA PROBLEM YOK. (E BENDİ)                                                                    : YATIRIM AMAÇLI İKAMET İZNİ ALABİLECEKLER. (J BENDİ )                                                                    : FATİH DE ÜNİVERSİTEDE OKUYANLAR : ÖĞRENCİ İLK BAŞVURU - UZATMA İKAMET İZNİ BAŞVURUSU YAPABİLİR.                                                                    : YENİ TAŞINMAZ MÜLK (EV) ALANLAR FATİH DEN İLK BAŞVURU YAPAMAYACAK. (B BENDİ)   ESENYURT İLÇESİNDE OTURANLAR  : TUİSTİK İLK BAŞVURU YAPILAMAYACAK. (TURİSTİK İKAMET UZATMADA PROBLEM YOK. (E BENDİ)                                                                   : YATIRIM AMAÇLI İKAMET İZNİ ALABİLECEKLER.(J BENDİ )                                                                   : ESENYURT DA ÜNİVERSİTEDE OKUYANLAR : ÖĞRENCİ İLK BAŞVURU - UZATMA İKAMET İZNİ BAŞVURUSU YAPABİLİR.                                                                   : YENİ TAŞINMAZ MÜLK (EV) ALANLAR ESENYURT DAN İLK BAŞVURU VE UZATMA İKAMET İZNİ BAŞVURUSU YAPABİLECEK .(B BENDİ)   ÖNEMLİ :  1 -  FATİH VE ESENYURT İLÇELERİNDE FAZLA YABANCI BULUNDUĞU İÇİN KISITLAMAYA GİDİLFİĞİ GÖRÜLÜYOR.                   2 - AİLE İKAMET İZİNLERİ - İNSANİ İKAMET İZİNLERİ - UZUN DÖNEM İKAMET İZİNLERİ İLE İLGİLİ KISITLAMA YOK.                   3-  DİĞER İLÇELERDEN İLK KEZ TURİSTİK BAŞVURU YAPILABİLİR.       İstanbul ilinde;        -Fatih ilçesi için; 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Fatih ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere;          -Esenyurt ilçesi için; 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) ve taşınmazın Esenyurt ilçesinde olması koşuluyla aynı maddenin (b) bendi (taşınmaz amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Esenyurt ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere; Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 15.01.2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   https://www.goc.gov.tr/istanbul-ili-esenyurt-ve-fatih-ilcesinde-ikamet-etmek-isteyen-yabancilarin-ikamet-izni-talepleri-hakkinda          
Devamını Oku
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU  6735  Çalışma izni başvurusunun reddi MADDE 9- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde; b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,   İzin Değerlendirme Kriterleri 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 Üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri Aşağıda Belirtilmiştir Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az; Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı, Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı, Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır. 10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır. BAŞVURULARINDA KRİTER UYGULANMAYACAK YABANCILAR Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik hükümlerince çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur. Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar, En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar, Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar, Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.  
Devamını Oku
MADDE 9 A) ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİ ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 6735 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI  Çalışma izni başvurusunun reddi MADDE 9- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde; a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, İz#n Değerlend#rme Kr#terler# 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 Üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri Aşağıda Belirtilmiştir Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az; Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı, Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı, Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır. 10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır. BAŞVURULARINDA KRİTER UYGULANMAYACAK YABANCILAR Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik hükümlerince çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur. Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar, En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar, Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar, Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.
Devamını Oku
MADDE 9 F) ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİ ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 6735 f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan, 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI  Vize verilmeyecek yabancılar Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar MADDE 7 – (1) Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir: a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar c) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar (2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.   MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez: a) Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar b) Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar c) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler ç) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar e) Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar f) Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar g) Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar ğ) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler (2) Bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere Bakanın onayıyla vize verilebilir.   Sınır dışı etme kararı alınacaklar MADDE 54 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır: a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler f) İkamet izinleri iptal edilenler g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.    
Devamını Oku
2021 YILINDA GÖÇ İDARESİNİN , e ikamet bölümüne eklediği;  '' KART TESLİM ALTERNATİF ALICI . '' bölümü ile. İkamet İzni Randevusu alırken , ikamet izniniz posta ile adresinize gönderildiğinde; evde yoksanız sizin adınıza belirlediğiniz, bir yakınınız da İKAMET İZNİ kartınızı sizi adınıza teslim alır. YASAL TEMSİLSİN  ;  Vasi - Vekili (Avukatı) - Velisi (İkamet İznini Sizin Dınıza Postacıdan Alabilir) YAKINLIK DERECSİ ; Annesi - Babası - Eşi - Oğlu - Kızı (İkamet İznini Sizin Dınıza Postacıdan Alabilir)      
Devamını Oku
2021 Çalışma İzni Harç Tutarları - 2021 YILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ HARÇLARI -2021 YABANCI HARÇLARI 2021 yılı Çalışma İzni Harç tutarları 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği  Değerli Kağıt Bedeli ise; 31 Aralık 2020 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan “Muhasebat Genel Müdürlüğü  Değerli Kağıtlar Genel Tebliği”  ile belirlenmiş olup, yeni rakamlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. ÇALIŞMA İZNİ SÜRESİ                                                                     TOPLAM 1 YIL  ÇALIŞMA İZNİ HARCI (1017,80 TL) + KART ÜCRETİ (125TL)     :  1142,80 TL      2 YIL  ÇALIŞMA İZNİ HARCI (1017,800 TL) + KART ÜCRETİ (125TL)   :   2160,60 TL 3 YIL   ÇALIŞMA İZNİ HARCI (1017,80 TL) + KART ÜCRETİ (125TL)    :   3178,40 TL
Devamını Oku