TAHDİT KODLARINA İLİŞKİN GENELGE Bakanlık Genelge No:2020/17   Ç-113 (Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar) kodlu veri girişi; a) Ülkemize yasadışı giriş-çıkış yapan veya teşebbüs eden yabancılar hakkında 2 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla Ç-113 kodlu veri girişi yapılır. b) İl Müdürlükleri tarafından ülkemize yasadışı giriş-çıkış yapması veya bunlara teşebbüs etmesi sebebiyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların Ç-113 kodlu veri girişleri İl Müdürlükleri tarafından, ülkemizden çıkış yapmak üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelenlerin Ç-113 kodlu veri girişleri ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır.
Devamını Oku
TAHDİT KODLARINA İLİŞKİN GENELGE Bakanlık Genelge No:2020/17   Hakkında “Ç” kodu bulunan bir yabancının farklı kimlik bilgilerinin tespit edilmesi halinde, tahdit kayıtlarında gerekli güncelleme işlemleri tespit eden birim tarafından yapılır.   Türkiye den Sınır dışı edilmiş olan bir yabancı; Giriş Yasağı Dolmadan, Pasaport Bilgilerini (adını - soyadını) değiştirip fark edilmeden Türkiye ye girerse veya farklı bir ülke pasaportu ile Türkiye ye girdiği tespit edilirse; geçmişte koyulmuş olan Giriş Yasağı Kodları yeniden koyulur.(güncellenir) Ve SINIRDIŞI EDİLİR.
Devamını Oku
04.02.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda yer ala mahallelerde; 1. Aktif ikamet izni hamili olan yabancılar, aktif ikamet izni olan yabancıların aile üyeleri (eşi, bağımlı olmayan çocuğu ve bağımlı ergin çocuğu) ve aktif ikamet izni olan yabancıların Türkiye'de doğan yabancı çocuklar 2. Türk vatandaşlarının aile üyeleri (eşi, bağımı olmayan çocuğu ve bağımlı ergin çocuğu) hariç olmak üzere bu mahalleler adres gösterilerek ikamet izni ilk ve geçiş başvuruları ile adres değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. Bu uygulama tüm ikamet izni başvuruları için geçerli olup kamuoyuna saygıyla duyurulur. 24.03.2022   SÖZ KONUSU MAHALLELERİN LİSTESİ
Devamını Oku
КАК СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ ТУРЦИИ 1- ПРИОБРЕТЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ Турецкое гражданство, полученное по рождению, автоматически приобретается на основании происхождения или места рождения. Приобретенное по рождению гражданство вступает в силу с момента рождения. • Турецкое гражданство, полученное на основании происхождения: Турецкое гражданство, полученное по происхождению, означает приобретение гражданства матери или отца, являющегося гражданином Турции, с которым ребенок связан родственными узами на момент рождения. При приобретении турецкого гражданства по происхождению; Достаточно, чтобы только один из родителей был гражданином Турции на момент рождения, и тот факт, что другой является иностранным гражданином, не препятствует получению турецкого гражданства. • Уведомления за границей о рождении после достижения восемнадцатилетнего возраста: Можно стать гражданином Турции, если в результате проверки, проводимой Министерством, будет установлено, что лица, проживающие за границей, достигшие восемнадцатилетнего возраста и о рождении которых не было сообщено, зарегистрированы в семейном регистре, и что они приобрели турецкое гражданство благодаря матери или отцу, являющемуся гражданином Турции.
Devamını Oku
چگونه یک شهروند ترکیه شویم 1- اخذ تابعیت ترکیه از طریق تولد تابعیت ترکیه که از طریق تولد به دست می آید به طور خودکار بر اساس نسب یا محل تولد به دست می آید. تابعیت حاصل از تولد از بدو تولد نافذ می شود. • تابعیت ترکیه که بر اساس نسب به دست آمده است: تابعیت ترکیه که از طریق نسب به دست می‌آید به معنای کسب تابعیت مادر یا پدر شهروند ترکیه است که فرزند در زمان تولد از نظر نسب با وی مرتبط است. در اخذ تابعیت ترکیه از طریق نسب؛ کافی است تنها یکی از والدین در زمان تولد تابعیت ترکیه باشد و خارجی بودن دیگری مانع از اخذ تابعیت ترکیه نمی شود. • اعلان‌های ارسال شده در خارج از کشور در رابطه با تولد پس از هجده سالگی: در صورتی که در نتیجه معاینه وزارتخانه مشخص شود که افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند و سن هجده سالگی آنها را تکمیل کرده اند و تولد آنها اعلام نشده است در دفتر خانواده ثبت می شوند، می توان شهروند ترکیه شد. که آنها تابعیت ترکیه را به دلیل مادر یا پدر شهروند ترکیه به دست آورده اند.
Devamını Oku
HOW TO BECOME A TURKISH CITIZEN 1- ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP THROUGH BIRTH Turkish citizenship acquired by birth is automatically acquired on the basis of lineage or place of birth. Citizenship acquired by birth takes effect from the moment of birth. • Turkish Citizenship Acquired on the Basis of Lineage: Turkish citizenship acquired by lineage means the acquisition of citizenship of the Turkish citizen mother or father to whom the child is related by lineage at the time of birth. In the acquisition of Turkish citizenship by lineage; It is sufficient for only one of the parents to be a Turkish citizen at the time of birth, and the fact that the other is a foreign citizen does not prevent the acquisition of Turkish citizenship. • Notifications Made Abroad Regarding Birth After Turning Eighteen: It is possible to become a Turkish citizen if it is determined as a result of the examination to be made by the Ministry that people living abroad who have completed the age of eighteen and whose birth has not been notified are registered in the family register, and that they have acquired Turkish citizenship due to a Turkish citizen mother or father.
Devamını Oku
Türkiye'den Polonya'ya Vize Muafiyeti Resmi Gazete'de Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.   AA'nın haberine göre; söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
Devamını Oku
Yabancı Uyruklu Kişiler Sözleşmeli Personel Sendika Üyesi Olabilir mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendika üyesi olabileceklerine ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabileceğine yönelik görüş verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendikal haklarının kullanımına ilişkin ilgili mevzuatında herhangi bir sınırlama bulunmadığından dolayı ilgililerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri ve Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerektiğine dair görüş verdi. İŞTE BAKANLIK GÖRÜŞÜ
Devamını Oku