Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişidir. Türkiye, yaklaşık 3,6 milyon kayıtlı Suriyeli mültecinin yanı sıra 320.000 kadar diğer uyruklardan UNHCR’nin ilgi alanına giren kişiye de ev sahipliği yapmaktadır.    Coğrafi sınırlandırmayı sürdürerek ve bu bağlamda Avrupa dışında gerçekleşen olaylardan dolayı Türkiye’ye gelmiş mülteciler için üçüncü ülkeye yerleştirmeyi en çok tercih edilen çözüm olarak koruyarak; 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne taraftır. Türkiye, uluslararası standartlara uygun etkin bir ulusal sığınma sistemi inşa edebilmek için yasal ve kurumsal reformlar gerçekleştirmektedir. 2013 Nisan ayında, Türkiye’nin ilk sığınma kanunu olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunmuş ve 11 Nisan 2014’te yürürlüğe girmiştir. Kanun, Türkiye’nin ulusal sığınma sisteminin temel dayanaklarını ortaya koyup; politika oluşturma ve Türkiye’deki tüm yabancılara ilişkin işlemlerden sorumlu olan başlıca kurum olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü kurmuştur. Türkiye aynı zamanda, Türkiye’de geçici koruma sağlanan kişilerin hakları, yükümlülükleri ve bu kişilere ilişkin prosedürleri ortaya koyan Geçici Koruma Yönetmeliği’ni 22 Ekim 2014 tarihinde kabul etmiştir.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanan mülteci krizinin çözümü, hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır" dedi. Dünya Mülteci Günü, her yıl 20 Haziran'da kutlanan, mültecilerin durumunu insanlara anlatabilmek için kutlanır.
Devamını Oku
Türkiye'de vize ihlalinden veya çeşitli sebeplerden dolayı kaçak duruma düşen 18 yaşından küçük çocuklara giriş yasağı uygulanır mı ? Ne zaman Türkiye'ye giriş yapabilirler ? Ceza parası çıkar mı ? Bu blog yazımızdan bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ÇIKIŞ-GİRİŞ YAPARAK YASAL DURUMA GEÇEBİLİRLER Pandemi döneminde bir çok vatandaş gibi küçük çocuklarımız da kaçak duruma düştü, fakat 18 yaşından küçük çocuklara Haziran 2020 tarihinden itibaren giriş yasağı uygulanmıyor. 18 yaşından büyük bireyler için giriş yasağı uygulanırken, çocuklar para cezası ödendiği zaman çıkış-giriş yaparak ikamet izni alabilirler.    Detaylı bilgi için : 0850 888 0 157 - 0535 108 94 60 numaraları telefonlarımız ile görüşebilirsiniz.   
Devamını Oku
Yabancılara gayrimenkul satan bir firmanın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’den konut alan 2 milyona yakın yabancının yarısı kendi evinde oturuyor. AA haberine göre Türkiye hem yatırımlık, hem oturumluk olarak tercih edilen ülkelerden biri. Yapılan bir araştırmaya göre, 2013 yılında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası’yla ivme kazanan yabancıların gayrimenkul alımı, üst seviyelere çıktı. O tarihten bu yana 200 bini aşkın konut satın alan yabancıların yarısı, konutlarında oturmayı tercih ediyor. Yabancıların ikamet ve yatırım amaçlı aldıkları konutların büyük şehirlerin yanı sıra sahil kesimlerinde yoğunlaştığı belirtilirken, yabancıların uyrukları da tercihlerinde etken rol oynuyor. Ortadoğulu yabancıların yeşil ortamlara önem verdiği kaydedilirken, soğuk ülke vatandaşların ise Türkiye’nin batı ve güney kesimlerine yöneldiği belirtildi. Anadolu Ajansı’nca yapılan habere göre 2013 yılında yürürlüğe giren ve yabancılara gayrimenkul satışına ivme kazandıran Mütekabiliyet Yasası’nın etkileri büyük. Türkiye’den konut alan yabancıların ülkemizi İtalya, İspanya ve Fransa gibi tercih edilen ülkelerle yarışır konuma getirdiği belirtilirken, yatırım ve oturum amaçlı konutların sayısının 220 bini aştığı da belirtildi. Son yıllarda yıllık 40 bin konutu aşan satış rakamları global emlak piyasalarının da yönünü Türkiye’ye çeviriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de ikamet alan yabancıların sayısı 2 milyona yakın. Türkiye hane nüfus ortalaması ise 3.3. Bu iki veri birleştirildiği zaman, kendi evinde yaşayan yabancı sayısının 750 bin civarında olduğu görülüyor. Özellikle İran ve Irak gibi ülkesinde savaş yaşamış ülke vatandaşları büyük oranda ikamet etmek için Türkiye’yi tercih ediyor. Vatandaşlık teşviki ve yüksek döviz kurunun da satışlarda etkili olduğu belirtiliyor. Avrupa’ya nazaran kendi kültürlerine daha yakın gördükleri Türkiye Ortadoğulu yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Devamını Oku
Türkiye'de vizesi, ikamet izni ve çalışma izni geçen kişilere, Türkiye'den çıktıkları zaman bir giriş yasağı koyuluyor. Bu giriş yasağının kodunu ve süresini yalnızca çıkış yaparken havaalanında öğrenebiliyorsunuz.  işte bu süreyi havaalanından çıkış yapmadan da öğrenmek için TURKPERMİT SİZLER İÇİN BİR UYGULAMA GELİŞTİRDİ.  Havaalanı ile %99.9 aynı sonuçları göreceğiniz bu uygulamayı kullanmanız ise çok basit.  https://turkpermit.com.tr/DeportSureHesaplama turkpermit'in sitesinde yer alan bu linke tıklayarak gerekli alanları doldurduğunuz takdirde ne kadar giriş yasağınız olacağını öğrenebilirsiniz.  Murat Erşahin'in ayrıntılı anlatımı ile, Türkiye'de ilk ve tek olan bu deport süresi hesaplama formunun nasıl kullanıldığını mutlaka izleyin.  
Devamını Oku
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 50 nci ve 51 inci maddelerinde vatansız kişiler düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 47 ila 50 nci maddelerinde vatansız kişiler düzenlenmiştir.   Bu blog yazımızda sizlere vatansızlık ne demektir ? vatansız kimlere denir bu konudan bahsedeceğiz. Vatansızlık, hiçbir devletle uyrukluk bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Heimatlos (haymatlos) denmektedir.  Uluslararası hukukta ise vatansız kişiler, ilk kez 1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme'ye konu olmuşlar ve bu kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin olası en geniş uygulamasının güvence altına alınması hedeflenmiştir. Bu sözleşme ile "vatansız kişi" terimi için uluslararası hukukta kabul gören bir tanım yapılırken, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda vatansız kişilerin koruma altına alınan haklarının çerçevesi çizilmiştir.  Valiliklerce vatansız olduğu tespit edilenlere Vatansız Kişi Kimlik Belgesi verilmektedir. Harca tabi olmayan bu belge her birey için ayrı olarak düzenlenmektedir. Vatansızlık halinin devamı: Vatansız Kişi Kimlik Belgesi vatansızlık hali devam ettiği sürece her iki yılda bir yenilenmektedir. Ancak başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz. VATANSIZ KİMLİK BELGESİNE SAHİP KİŞİLERİN HAK VE GÜVENCELERİ; * Kanunda yer alan ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunmak, * Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmemek, * Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulmak, * Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmak, * 5682 sayılı Pasaport Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilmek,   Türkiye'de ikamet izni, çalışma izni, deport kaldırma, evlilik, öğrenci kayıtları gibi her türlü hizmet için bize ulaşabilirsiniz: 0850 888 0 157 - 0212 534 64 04  
Devamını Oku
Bu blog yazımızda, yabancı vatandaşların ehliyetlerini, türk ehliyetine nasıl çevirebileceklerinden bahsedeceğiz. Yabancı ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile, Türkiye'de araç kullanılabilmesi için, ehliyetin Türk sürücü belgeleri ile değiştirilmesi gerekmektedir.  Sürücü belgesi alacaklar olanlar için 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen eğitim ve sınav şartı hariç, söz konusu maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynı şekilde aranmaktadır. Sadece diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas alınır; fakat ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar aynen saklı tutulur. YABANCI SÜRÜCÜ BELGESİ TÜRKİYE'DE GEÇERLİ Mİ? Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu kişiler, ülkeler arası yapılan antlaşmalar gereği yurtdışında aldıkları ehliyetleri Türkiye’de kullanma hakkına sahiptirler. Ancak yurtdışı ehliyetlerinin Türkiye’de geçerli bir süresi bulunmaktadır. Bu süre sonunda Türkiye’de araç kullanıma devam etmek isteyen kişilerin yurtdışı ehliyetlerini Türk ehliyetine çevirmeleri zorunludur. Yurtdışından alınan ehliyetler Türkiye’de 6 ay kadar geçerlidir. Türkiye’ye giriş yapıldığı andan itibaren en fazla 6 ay boyunca yurtdışı ehliyeti ile Türkiye’de araç kullanılabilir. 6 aydan sonra yurtdışı ehliyetini kullanmak isteyen kişiler ehliyetin yeminli tercümesini dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylatarak bir 6 ay daha yurtdışı ehliyetlerini kullanabilirler. 1 seneyi dolduran veya kalıcı olarak Türkiye’de yaşayacak olan kişilerin yurtdışı ehliyetlerini 1 sene içerisinde Türk ehliyetine çevrilmesi zorunludur. Çevrilmemesi durumunda araç kullanımı yasaktır.  YABANCI SÜRÜCÜ BELGESİNİ TÜRK SÜRÜCÜ BELGESİNE ÇEVİRME Tüm ehliyet işlemleri daha önce alınan kararla beraber Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden alınmış ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Randevuya aşağıdaki belgeleri toplayarak gitmeniz gerekmektedir. * Yanınızda noter veya konsolosluktan elde ettiğiniz ehliyetinizin Türkçe tercümesi, * Kimliğiniz * Sürücü olur sağlık raporu * Kan grubunuzu belirtir belge * Biyometrik fotoğraf * Adli sicil belgesi * Sürücü belgesi değerli kağıt, harç bedeli ve vakıf payı ücretini yatırdığınıza dair dekont  Bunların yanında yabancı uyruklu sürücü belgenizin Türk ehliyetine çevrilmesi sırasında diğer ülkedeki almış olduğunuz ehliyetin kapsamı kadar sürücü belgenizin sınıfı belirlenecektir. Yani diğer ülkede otomobil ehliyetiniz varsa ülkemizde bunun karşılığı olan B sınıfı sürücü belgesi tarafınıza verilir. 
Devamını Oku
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların, yaşadıkları bazı durumlardan dolayı pasaportlarına işlenen durumuna yönelik kodlar bulunmaktadır. Bu tahdit kodları ne anlama gelmektedir ? Bunları nasıl kaldırabilirsiniz ? Bu blog yazımızda V-137 Tahdit Kodundan bahsedeceğiz. V-137 kodu, bilgi amaçlı konulan bir koddur. Örneğin; göç idaresi sizi yakaladı ve bir dönem içerde kaldınız. Size Türkiye'yi terk edin diye tebligat evrağı verdi. Bu işlemlerden sonra size V-137 kodu koyarlar, bu çıkışı tebliğ edilen yabancı demektir. Eğer çıkışa uyarsanız sorun yok fakat eğer uymazsanız idari para cezası uygulanır.  Giriş yasaklarınızı kaldırmak, deport işlemleriniz hakkında detaylı bilgi almak için : 0850 888 0 157 - 0533 262 37 42  
Devamını Oku
Türkiye'de yaşayan pasaport süreleri biten Türkmenistan vatandaşları; Türkmenistan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan yollarını muhtemelen bir süre daha açacak gibi görünmüyor ve bu sebeple Türkiye'de yaşayan Türkmenistan uyruklu kişilerin mağdur duruma düşmemesi için pasaportları uzatılma kararı alındı. Süresi biten Zagran Türkmen pasaportları 15 temmuz 2021 tarihinden sonra 2 yıl daha uzatılabilecek. Pasaportun arka kısmına peçat vurulacak ve bu işlem konsolosluk tarafından yapılacaktır. Yani yeni bir pasaport verilmeyecek varolan pasaportunuza uzatıldığına dair mühür vurulacaktır. SÜRESİ UZATILAN PASAPORTUNUZ İLE İKAMET İZNİ, ÇALIŞMA İZNİ, EVLİLİK, BAŞKA ÜLKELERE VİZE BAŞVURUSU VE SEYAHATLER YAPABİLİRSİNİZ.   Detaylı bilgi için : 0530 332 50 50 - 0535 108 94 60 numaraları telefonlarımız ile görüşebilirsiniz. 
Devamını Oku