“Yabancı Gelin” dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Brezilyalı oyuncu Jessica May'ın Türk vatandaşı olma çabası sonunda gerçek oldu. 2011'de geldiği Türkiye'de 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen May, hayali olan Türk vatandaşlığını sonunda aldı. YENİ KİMLİĞİ İLE POZ VERDİ Oyuncunun yıllardır süren bekleyişi önceki gün sona eren ve Türk vatandaşlığına geçen oyuncu, Nüfus Müdürlüğü'nden bir fotoğraf paylaştı. Yeni kimlik kartıyla poz veren ve mutlu olduğu gözlenen oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı. May, bu karesinin altına ise “Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum” notunu düştü. UZUN SÜRE BEKLEDİ Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan oyuncu, kimliğini uzun süredir beklediğini söylemişti. Evlendikten 3 sene sonra Türk vatandaşlığına hak kazandığını ifade eden May, bu süreçteki prosedürlerin uzun sürmesinden yakınmıştı.
Devamını Oku
İSTANBUL GÖÇ İDARESİ İKAMET İZNİ ALACAK YABANCILARA İLİŞKİN YENİ BİR FORM İMZALATMAYA BAŞLADI. ADI  .....GELİRE İLİŞKİN TAAHÜT BELGESİ..... NE KADAR DA ADI GELİR BELGESİ OLSADA; İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ İSTİYORLAR VE İKAMET İZNİNİZİ AMACI DIŞINDA KULLANMAYACAĞINIZI TEYT EDİYORLAR.    
Devamını Oku
                              Rusya’nın 24 Ocak 2022 tarihinden itibaren Ukrayna’ya saldırısı neticesinde halen Türkiye’de bulunan ancak ülkelerine dönemeyen Ukrayna vatandaşları için Bakanlıklarınca bazı adımların atılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmiş olup Ukrayna’ya mevcut durum nedeniyle geri dönemeyen Ukrayna vatandaşlarına 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren ülkemizden çıkış yaparken vize ihlali yaptıkları tespit edildiğinde, istisnai olarak geçici bir süre için, cezai işlem uygulanmaması (menfi) ve tahdit konulmamasının (menfi) uygun olacağı bildirilmiştir.                        Bilindiği üzere, Ukrayna vatandaşları vize muafiyeti kapsamında pasaport ile 90 güne kadar tüm sınır kapılarından yurda giriş yapabilmekte olup; Ukrayna'daki son gelişmeler sebebiyle ülkemizdeki Ukrayna vatandaşlarının yaşaması muhtemel vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalleri hakkında ilgi                                       Bu çerçevede,                   Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan Ukrayna uyruklu yabancılar, ülkemizden çıkış yapmak üzere sınır kapılarımıza geldiklerinde, haklarında 24.02.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, geçici bir süre için, söz konusu Genelgenin İstisnai Hükümler başlıklı 8 inci maddesi kapsamında ''Ç” tahdit kodlu giriş yasağının uygulanmaması ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmemesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.      
Devamını Oku
Çeşitli üniversitelerden Kurulumuza ulaşan başvurular ile 2020-2021 eğitim öğretim bahar yarıyılı itibariyle kayıt donduran ancak pandemi nedeniyle ülkesine dönememiş olan uluslararası öğrencilerin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde ikamet izinlerinin iptal edilmesinin ciddi mağduriyete sebep olduğu bildirilmiş olup küresel salgın süreciyle sınırlı olmak üzere yükseköğretim sistemimizdeki uluslararası öğrencilerin ikamet izinleriyle ilgili sorunlarının giderilmesine yönelik olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlemeye gidilmesi İçişleri Bakanlığı'ndan istenmiştir. Konu ile ilgili olarak Kurulumuza intikal eden ilgi yazı ile bu kapsamda hali hazırda yükseköğretim kurumlarımızda eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi ve ikamet izni değerlendirme süreçlerinde yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla; Yükseköğretim kurumlarında kaydını donduran öğrencilerin kayıtları silinmediğinden mevcut durum sebebiyle ikamet izinlerinin kullandırılmasına, Kayıt donduran ancak ikamet izni süresi sona eren ya da erecek olan ve ikamet iznine başvuru yapan yabancılara Eylül (2021) ayının sonuna kadar ikamet izni verilmesine, Yükseköğretim kurumlarında kaydını dondurmayıp öğrenciliği devam eden ancak ikamet izni sona eren ya da erecek olan yabancılardan 2020-2021 döneminde mezun olacak öğrencilerin ikamet izinlerinin Eylül (2021) ayının sonuna kadar uzatılmasına, Yukarıdaki maddeler dışındaki yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genel usuller kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği bildirilerek kaydını donduran öğrencilerin durumunun takip edilmesi, kayıt dondurma nedeniyle azami sürelerle ilgili mevzuat değişikliği olması halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi, ikamet izni sona eren ya da erecek olan yabancı öğrencilerin ilgi genelge kapsamında ikamet izni başvurularının ve başvuruya esas belgelerinin üniversiteler tarafından alınması ve il göç idaresi müdürlükleri ile gerekli koordinasyonun aksaklığa mahal verilmeyecek şekilde sağlanmasının üniversite rektörlüklerine bildirilmesi istenmektedir.  
Devamını Oku
% 25 Yabancı Kotası Dolan Mahalleler ! Aşşağıdaki tabloda listelenmiştir. Avcılar «    Denizköşkler mahallesi Başakşehir «    İkitelli osb mahallesi Ziya Gökalp mahallesi Beylikdüzü Beylikdüzü osb mahallesi BEŞİKTAŞ Yıldız mahallesi Esenyurt Alevler mahallesi Gökevler mahallesi Koza mahallesi Piri reis mahallesi Yeşilkent mahallesi «    Zafer mahallesi Fatih Balabanağa mahallesi İskenderpaşa mahallesi Katip Kasım mahallesi Kemalpaşa mahallesi Mesihpaşa mahallesi Mimar Hayrettin mahallesi Mimar Kemalettin mahallesi Molla Gürani mahallesi Muhsine hatun mahallesi Nişanca mahallesi Saraç ishak mahallesi Beyoğlu Bülbül mahallesi çukur mahallesi Kamer hatun mahallesi Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Mahallesi Küçükçekmece Beşyol mahallesi Sarıyer Maslak mahallesi   Ergenekon mahallesi İnönü mahallesi Mecidiyeköy mahallesi Şile Meşrutiyet mahallesi Ümraniye Dudullu osb mahallesi Zeytinburnu Maltepe mahallesi Tuzla Aydınlı-kosb mahallesi    
Devamını Oku
KISA DÖNEM İKAMET İZİNİ RED EDİLMESİNİN SEBEPLERİ; 32. madde 15 maddeye atıfta bılunuyor. Sizin 15. maddeye bakmanız gerekiyor. MADDE 32 – (1) Kısa dönem ikamet izinlerinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır: a)  31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek b)  7 nci madde kapsamına girmemek c)  Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek   MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez: a)  Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar  b)  Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar c)  Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler ç) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar d)  Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hü- kümlü bulunanlar e)  Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar f)  Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar g)  Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar ğ) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler      
Devamını Oku
   İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afrika'dan Türkiye'ye geliş için vize verilirken parmak izi alınacağını, bu alandaki sistemin kurulduğunu bildirdi. Çataklı, "Medya Temsilcileri ile Göç Buluşması Toplantısı"nda Türkiye'nin göç politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Göç konusunun bugünün meselesi olmadığını farklı sebeplerden dolayı dünyanın göçle karşı karşıya olduğunu belirten Çataklı, yaklaşık 4 milyon yabancının yaşadığı Türkiye'nin en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunduğunu dile getirdi.    Vizeyle Türkiye'ye gelen ve daha sonra pasaportlarını imha ederek dönüş yapmayanların bulunduğunu kaydeden Çataklı, bu durumun da kişilerin tespitini zorlaştırdığını, yakalananların savaşlar nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini ileri sürdüğünü anlattı. Çataklı, "Afrika'da vize verilen bütün ülkelerde parmak izi alınmasına başlıyoruz. Sistem kuruldu, testleri yapıldı. Vize başvurusunda parmak izlerini alacağız. Türkiye'ye geldikten sonra kimlik bilgilerini imha etmiş olsalar bile parmak izinden kim olduğunu belirleyeceğiz. Bu anlamada düzenli göçten düzensiz göçe geçiş konusunu büyük oranda halletmiş olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Devamını Oku
YABANCILARA İKAMETE KAPATILAN İLLER Soru üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bazı illerin yabancılara ikamete kapatıldığını bildirdi. Çataklı, "Geçici korumaya kapatılan, uluslararası korumaya kapatılan, bir de her ikisine birden kapatılan iller var. Geçici ve uluslararası koruma kaydına kapatılan iller;   Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova."  bilgisini paylaştı.
Devamını Oku