Bir Türk vatandaşı Türkiye’de hangi şartlarla emekli olabiliyorsa, bir yabancı da aynı şartları yerine getirerek emekli olabilmektedir. 30 Nisan 2008 tarihinden itibaren Türkiye’de emeklilik için; Kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmaları, Bağımlı çalışanların (4/a) 7200 prim günü, bağımsız çalışan (4/b) ve kamu çalışanlarının (4/c) ise 9000 prim gününü doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca şartları taşımaları halinde malulen ve engelli raporu ile emeklilik hakkından da yararlanabilmektedirler. Bunun yanında Türkiye'de çalışmaktayken işsiz kalan bir yabancı, şartlara uygun şekilde işten çıkarılmışsa, işsizlik maaşı da alabilmektedir. 
Devamını Oku
2020 Tarihinde 9 - 10 - 11 -12 . AYLARDA İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğünden https://e-ikamet.goc.gov.tr/ E İKAMET randevusu alan ve halen Randevu Tarihi Gelmeyen YABANCILAR, Yeniden E İKAMET randevusu alırsalar; İkamet veya Vize ihlali Süresinin Cezasını Ödeyerek İkamet İzni verileceğini İSTANBUL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ  danışma bürosu tarafından AVUKAT HALİL KOÇ A beyan edilmişti. İki Hafta önce İdarenin Böyle bir karar aldığı söylenmiştir.    
Devamını Oku
Pandemi Sebebi İle Türkiye’den Çıkış Yapamayan Yabancılara İlişkin Açıklama 15.06.2020 Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemizden çıkış yapamayan yabancıların, mücbir sebebin olduğu tarihler arasında (ulaşımın durdurulduğu tarihten normal seyrine döneceği tarihleri kapsayacak şekilde) yapmış oldukları yasal kalış hakkı ihlalinden dolayı giriş yasağı uygulanmayacaktır. Bu kapsamda yabancıların her ülke özelinde ulaşımın mümkün hale geldiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde Türkiye’den çıkış yapmaları gerekmektedir. Belirtilen sürenin aşılması halinde ise giriş yasağı ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezası uygulanacaktır. ÖNEMLE DUYURULUR.   https://www.goc.gov.tr/pandemi-sebebi-ile-turkiyeden-cikis-yapamayan-yabancilara-iliskin-aciklama
Devamını Oku
Kuzey Makedonya’da bugünden itibaren diplomatik ve konsolosluk misyonlarında görevli çalışanların ve ailelerinin, diasporadaki vatandaşların, yurtdışındaki ordu mensuplarının, tutukluların ve evsizlerin sayımına başlandı. Bugün başlayan Nüfus Sayımı 21 Nisan’a kadar sürecek. Yurtdışında bulunan vatandaşlar kendi başlarına internet ortamından ya da aile yakınları tarafından kayıt altına alınabilecek. Devlet İstatistik Kurumu müdürü Apostol Simovski, göçmen sayımının amacının, veri toplamanın yanı sıra, onlara göç etmiş olsalar da bu ülkenin bir parçası olduklarını hatırlatmak olduğunu belirtti. Simovski, kayıt sürecin yalnızca yurt dışından girilebilecek çevrimiçi ve basit bir başvuru aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.   Yurtdışındaki vatandaşlar için kayıt linki: https://census.stat.gov.mk/ https://popis2021.stat.gov.mk/default.aspx  
Devamını Oku
Uluslararası koruma sahibi olanlar (sığınmacılar). Sizlere Türkiye'den çalışma izni alıyoruz. Uluslararası koruması 6 ay ve üzeri olanlara, farklı bir ilden olsa bile çalışma izni alıyoruz. Üstelik çalışma izni için aranan kriterler olmadan. Çalışma izni almak için bizi arayabilirsiniz.  0535 108 93 95 - 0850 888 0 157 Türkiye’de yabancıların çalışması izne tabidir ev hizmetlerinde çalışarak çocuk bakacak olan yabancılar yaşlı bakacak yabancılar hasta bakacak yabancılar ve şirketlerde çalışacak yabancılar olarak da sınıflandırmalar yapılmaktadır bu çalışma izinleri için farklı evraklar ve farklı başvuru şekilleri olmaktadır yetkili olan çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı ndan yapılan işlemlerde size yardımcı olabiliriz Yabancı uyrukluların Türk anayasasının 4817 sayılı kanunu ile birlikte çalışma izinleri vardır. Bu kanun kapsamında yabancılar için Süreli çalışma izni düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında yabancının ikamet iznin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma iznin süresi altı yıla kadar uzatılabilmektedir. Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alana sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilecektir. Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla bir işverene bağımlı olarak çalışmamış yabancılar için bağımsız çalışma izni verilecektir.      
Devamını Oku
2020 YILINDA YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİ İLE İLGİLİ AF DEVAM EDİYOR MU ? Turizm Amaçlı Kısa Dönem İkamet İzni Uygulaması GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.09.2020 TARİHLİ DUYURUSU İLE; Covıd-19 Pandemisi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamayan ve ülkemizde vize/vize muafiyet veya ikamet izni süreleri sona eren ve yeni ikamet izni alamayarak düzensiz duruma düşen yabancıların eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişimleri hususunda mağduriyet yaşadıkları tespit edilmiş olup  “turizm amaçlı ikamet izni kısıtlaması” uygulaması Covid-19 Pandemisi sebebiyle 08.09.2020 tarihinden itibaren askıya alınmıştır.   İSTANBUL GÖÇ İDARESİ 15.09.2020 TARİHİNDEN ÖNCE VİZE İHLALİNE DÜŞEN VE İKAMET İZNİ RED GELEN YABANCILARIN 31.12.2020 TARİHİNE KADAR BAŞVURMALARI HALİNDE, AF DİYE NİTELENEN BU HAKLARDAN YARARLANABİLECEKLERİNİ RANDEVUYA GİDEN YABANCILAR SÖZLÜ OLARAK BEYAN EDİYOR. 01.01.2021 TARİHİNDEN SONRA RANDEVU ALAN YABANCILARIN BU MEVZUATTAN YAYALANAMAYACAĞINI SÖYLÜYORLAR.   https://www.goc.gov.tr/turizm-amacli-kisa-donem-ikamet-izni-uygulamasi      
Devamını Oku
    Tanımanın Şartları  Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.  Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gerekir.    Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça ve ananın kimliği tespit edilmedikçe tanınamaz.    Başka bir erkek ile soybağı bulunan ve anasının kimliği bilinmeyen çocuklar için tanıma senedi düzenlenmez. Bu şekilde düzenlenmiş olarak gönderilen tanıma senetleri nüfus müdürlüklerince kayda alınarak, tescil işlemi yapılmadan durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir ve mahkeme kararına göre işlem tesis edilir.  Bildirim Yükümlülüğü  Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir.  Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir. Tanımanın Tesciline İlişkin Esaslar  Tanınan çocuk henüz aile kütüklerinde kayıtlı değilse; 1. Doğum formu düzenlenmek suretiyle çocuk babasının soyadı ile baba hanesine tescil edilerek, ana ve çocuk arasında bağ kurulur. 2. Babanın yabancı uyruklu olması halinde, anasının kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna baba soyadı ile tescil edilerek, ana ve çocuk arasında bağ kurulur. Tanınan çocuk anasının bekarlık hanesinde kayıtlı ise, 1. Bu hanedeki kaydı kapatılarak, baba soyadı ile babasının hanesine tescil edilir. 2. Baba yabancı uyruklu ise, anasının kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna baba soyadı ile kaydı taşınır, ana ve çocuk arasında bağ kurulur. Tanınan evli kadın ise, koca hanesindeki kaydına tanıma olayı işlenerek babası ile arasında bağ kurulur. Evliliğin herhangi bir nedenle son bulması halinde baba soyadı ile tanıyan babasının hanesine döner.   Tanınan evli erkek ise, kendisi ile eşi ve varsa ergin olmayan çocuklarının kaydı tanıyan babasının hanesine baba soyadı ile; tanıyan baba yabancı uyruklu ise, anasının kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna baba soyadı ile kayıtları taşınır. Anası ile arasında bağ kurulur.    Yabancı kadından evlilik dışında doğan ve Türk vatandaşı erkek tarafından tanınan 18 yaşından büyüklerin tescili Bakanlıkça verilen talimata göre gerçekleştirilir. Tanımanın Tescili  Bildirim yükümlülüğü bulunan makamlarca gönderilen tanıma senedi veya mahkeme kararları ya da tanımaya ilişkin vasiyetname (ölüme bağlı tasarruf) bu Yönergenin 192 nci maddesinde belirtilen şekilde aile kütüklerine işlenir. Tanıma senedi veya mahkeme kararı ya da tanımaya ilişkin vasiyetnamenin bir örneği, bilgisayardan alınan tanıma veya tanımanın iptali formu ile birleştirilerek diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğüne, ikinci örneği ise yine bilgi işlem ortamından alınan tanıma veya tanımanın iptali formu ile birleştirilerek, arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecek olan diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğüne takılır. Tanınan çocuğa ilişkin tescil işlemleri, bu Yönergenin "Doğum" bölümünde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerince tanınan ancak henüz tanınması aile kütüklerine tescil edilmemiş erkek, evli ve çocukları varsa, kendisi ile eşi ve çocuklarının nüfus kayıtları, kayıt taşınmada kullanılan form ve diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğünden sıra numarası verilmiş olarak bilgi işlem ortamından alınan tanıma/tanımanın iptali formu, mahkeme kararı ile birleştirilerek, diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğüne takılır. Nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğü gün sonu listesinde belirtilen tanıma bilgilerini ilgili kişinin/kişilerin kağıt ortamındaki kaydına işler. Bu işlemden sonra gün sonu listesi tescili yapan memur tarafından imzalanıp, nüfus müdürü tarafından onaylandıktan sonra gün sonu listesi dosyasına takılır. Tanımanın İptali  Tanımanın İptali; çocuk ile tanıyan arasında tanıma nedeniyle kurulan soybağının mahkemece kaldırılmasıdır.  Tanımanın İptalini Gerektiren Haller ve Dava Açma Yetkisi, Hak Düşürücü Süre Tanımanın İptalini Gerektiren Haller    Tanıyan, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebilir.  Dava Açma Yetkisi ve İspat Yükümlülüğü  Tanıyanın Dava Açma Yetkisi ve Yükümlülüğü  İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır.  İlgililerin Dava Hakkı  Ana, çocuk ve çocuğun ölümü halinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve diğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler.    Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.  Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.  Ana veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat yükü tanıyanın, gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları göstermesinden sonra doğar.  Hak düşürücü süre  Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.  İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.  Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.  Yukarıdaki süreler geçtiği halde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. Tanımanın İptalinin Tesciline İlişkin Esaslar 1. Tanınması iptal edilen, anasının bekarlık hanesinde kayıtlı ise tanımanın iptaline ilişkin mahkeme kararı tanınanın ve tanıyan babanın kaydına işlenir. 2. Tanınması iptal edilen, tanıyan babasının hanesinde kayıtlı ise baba hanesindeki kaydı kapatılarak anasının bekarlık hanesine anasının bekarlık soyadı ile taşınır. 3. Evli kadının tanınmasının iptal edilmesi halinde; kendisi ile anasının bekarlık ve tanıyan babasının kayıtlarına tanımanın iptali işlenir. 4. Tanınması iptal edilen evli erkek, baba hanesinde kayıtlı ise baba hanesindeki kaydı kapatılarak eşi ve varsa çocukları ile birlikte anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ile taşınır. Anasının ve tanıyan babasının kayıtlarına tanımanın iptali tescil edilir. 5. Türk babadan ve yabancı anadan doğan çocuğun tanıması iptal edilmiş ise; baba hanesindeki kaydı kapatılır. 6. Türk babadan ve aile kütüklerine tescil edilmemiş (saklı nüfus) kadından doğan çocuğun tanınması iptal edilmiş ise: • Tanınan çocuğun anasının vatandaşlıkdurumu düzgün olmayan kişiler kütüğünde kayıtlı ve saklı nüfus işlemlerinin sürdürülmesi halinde; tanımanın iptali kararı aile kütüklerine tescil edilerek, çocuğun tanıma nedeniyle kazanmış olduğu Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceğinin incelenmesi amacıyla, tanınan çocuk ile tanıyan babaya ait nüfus kayıt örnekleri ile tanımanın iptaline ilişkin mahkeme kararının bir örneği Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça verilecek talimat doğrultusunda işlem yapılır. • Tanınan çocuğun anasının saklıdan aile kütüklerine tescil edilmiş olması halinde, baba hanesindeki kaydı kapatılarak anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ile taşınır. Soybağına İlişkin Esaslar Soybağı Soybağı; çocuğun soyadının, vatandaşlığının ve aile kütüklerinde yazılacağı yerin belirlenmesinde esas alınır.  Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.  Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakimin hükmü ile kurulur.  Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.  Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde soybağı kendiliğinden düzelir. Evlilik İçinde Doğan Çocuklar Evlilik içinde veya her hangi bir nedenle evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuklar babanın soyadını alır ve aile kütüklerinde babalarının hanesine yazılırlar.  Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Evlilik dışında veya evliliğin sona ermesinden itibaren 300 günden sonra doğan veya baba tarafından mahkeme kararı ile reddedilen çocuk; anasının bekarlık hanesine, anasının soyadı ve onun bildireceği baba adı ile tescil edilir.  Anası boşanarak bekarlık hanesine dönmüş ise çocuk, anasının kayıtlı bulunduğu haneye anasının soyadıyla, ancak anası önceki evliliğinden çift soyadı taşıyorsa anasının bekarlık soyadıyla tescil edilir.  Anası halen bir başkası ile evliyse, evlilik öncesi başka erkekten olan çocuğu anasının bekarlık hanesine, bekarlık soyadı ve anasının bildireceği baba adı ile tescil edilir.  Evlilik dışında Türk babadan ve yabancı anadan doğan çocuk;  1. Babanın ana ile evlenmesi sonucunda; Türk Medeni Kanununun 292 nci maddesine göre kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olacağından Türk vatandaşı olur ve baba hanesine tescil edilir.  2. Ananın veya çocuğun istemesi üzerine; Türk Medeni Kanununun 301 inci maddesi uyarınca mahkemece soybağının belirlenmesi ya daTürk Medeni Kanununun 295 inci maddesi uyarınca tanınması halinde, soybağının kurulması sonucunda babasına bağlı olarak doğumundan itibaren Türk vatandaşı olur. Bu durumda babasının hanesine baba soyadıyla tescil edilir. Evlilik İle Soybağının Kurulmasında Usul ve Yapılacak İşlem  Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenme sırasında ya da evlendikten sonra, yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirmek zorundadır.  Ana ve babanın birbirleriyle evlenmesi ile soybağı düzelen çocuklar daha önce aile kütüklerine tescil edilmiş iseler, ana ve baba tarafından evlenme ile soybağının kurulmasına ilişkin bildirim formu doldurulup imzalanarak yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne verilir.  Evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenme sırasında veya evlenmeden sonra bildirmeden önce eşlerden birinin ölümü halinde, sağ kalan eşin mahkemeden alacağı tespit kararına dayanılarak işlem yapılır. Soybağının Kurulması  Babalık Karnesi Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Çocuk, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. Babalığa Hüküm Babalığa hüküm; Türk Medeni Kanununun 301 inci maddesi uyarınca çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesidir. Babalığa Hüküm, Soybağının Kurulması Kararlarının Tescili Çocuk daha önce anasının hanesinde kayıtlı ise başka bir belge veya ana ve babanın beyanı aranmaksızın mahkeme kararına dayanılarak çocuğun kaydı baba soyadı ile baba hanesine taşınır. Çocuk kayıtlı değil ise, bu Yönergenin “Doğum” bölümünde belirtildiği şekilde doğum tutanağı düzenlenerek baba hanesine, baba soyadıyla tescil edilir. Çocuk ile ana arasında gerekli soybağı kurulur. Çocuğun babasının Türk, anasının yabancı uyruklu olduğunun mahkeme kararında belirtilmesi durumunda çocuk onsekiz yaşından küçük ise baba hanesine baba soyadı ile tescil edilir. Anasının Türk, babasının yabancı uyruklu olduğunun mahkeme kararında belirtilmesi durumunda, anasının kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna baba soyadı ile tescil edilir. Çocuk onsekiz yaşından büyük ve nüfusa kayıtlı değil ise babalığa hüküm kararı Bakanlığa gönderilerek vatandaşlık durumunun tespiti istenir ve Bakanlığın kararına göre işlem yapılır. Bakanlıkça tescil kararı verilmiş ise babanın hanesine doğumdan tescil edilir. Babanın yabancı olması halinde, anasının kayıtlı bulunduğu idari birimin son hanesinden sonraki haneye tescil edilir ve ana hanesi ile aralarında bağ kurulur. Soybağının Reddi  Tanımı  Soybağının reddi, mahkeme kararı ile babalık karinesinin ortadan kaldırılmasıdır.    Soybağının reddi davası, koca tarafından ana ve çocuğa karşı açılabileceği gibi, çocuk tarafından da, ana ve kocaya karşı açılabilir. Soybağının Reddi Kararının Tesciline İlişkin Esaslar Mahkeme kararı ile soybağı reddedilen çocuk, baba hanesindeki kaydına açıklama yapılarak nüfus kaydı kapatılır ve anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ile taşınır.  Soybağı reddedilen çocuğun anasının bekarlık hanesinin tespit edilememesi halinde; kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydı kapatılır ve kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna yeni bir aile sıra numarası altında anasının soyadı ile kaydı taşınır. Soybağı reddedilen ergin ise, kendisinin bildireceği ve mülki idare amirinin uygun göreceği soyadına göre soyadı alanı tamamlanır. Çocuk ergin değilse, çocuğun vesayet altına alınabilmesi için, Türk Medeni Kanununun 404 üncü maddesi gereğince durum yetkili vesayet makamına bildirilir. Çocuğun soyadındaki eksiklik vesayet makamınca bildirilen ve mülki idare amirince onaylanan soyadına göre tamamlanır. Soybağı reddedilen çocuğun anasının yabancı uyruklu olduğunun mahkeme kararında belirtilmesi veya anasının yabancı uyruklu olması nedeniyle aile kütüklerinde kayıtlı olmaması ya da ana ve babasının yabancı uyruklu olduğunun belirlenmesi halinde; soybağı reddedilen çocuğun çıkartılacak aile nüfus kayıt örneği ile mahkeme kararının tasdikli bir sureti vatandaşlık incelemesi yapılmak üzere Bakanlığa gönderilir, Bakanlıkça verilecek karara göre işlem yapılır. Soybağı reddedilen çocuğun anasının Türk, babasının yabancı uyruklu olduğunun mahkeme kararında belirtilmesi veya babasının yabancı uyruklu olması nedeniyle aile kütüklerinde kayıtlı olmaması halinde; soybağı reddedilen çocuk anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ile tescil edilir. Çocuk anasının bekarlık hanesine tescil edilmiş ve babası ile arasında soybağı kurulmuş ise, soybağının reddine ilişkin açıklamalar çocuğun ve babasının kaydına yapılarak daha önce kurulmuş olan soybağı kaldırılır.
Devamını Oku
İstanbul İlindeki İkamet İzni Başvuruları Hakkında Duyuru İkamet izni başvuru dosyalarının posta/kargo yoluyla alınması usulüne son verilmiş olup 15.02.2021 tarihinden itibaren yabancılar kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunacaklardır. 15.02.2021 tarihinden itibaren posta/kargo yoluyla gönderilen başvuru dosyaları işleme alınmayacaktır. 15.02.2021 tarihinden önce başvuru dosyalarını posta yoluyla gönderen yabancıların başvuruları değerlendirmeye alınacak olup, ayrıca il/ilçe göç idaresi müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmamaktadır. 15.02.2021 tarihinden önce farklı birimlerden ikamet izni başvurusu yapmış olan yabancıların evrakını kendilerine sms/e-posta ile iletilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki tabloda yer alan il/ilçe göç idaresi müdürlüklerine teslim etmesi önem arz etmektedir. 15 Şubat 2021 Öncesi Başvuru Yapılan Birim 15 Şubat 2021 Tarihi İtibariyle Randevu/Evrak Teslim Birimi Beylikdüzü Çalışma Grup Başkanlığı Esenyurt Çalışma Grup Başkanlığı Esenyurt Çalışma Grup Başkanlığı Beşiktaş Çalışma Grup Başkanlığı Küçükçekmece Çalışma Grup Başkanlığı Fatih Çalışma Grup Başkanlığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü     İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Maltepe Çalışma Grup Başkanlığı Pendik Çalışma Grup Başkanlığı Pendik Çalışma Grup Başkanlığı Ümraniye İlçe Çalışma Grup Başkanlığı Ümraniye Çalışma Grup Başkanlığı   İkamet izinleri randevu işlemlerine ilişkin işlemler 15.02.2021 tarihinden itibaren İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Çalışma Grup Başkanlığı, Pendik İlçe Çalışma Grup Başkanlığı ve Ümraniye İlçe Çalışma Grup Başkanlığı’nda yürütülmeye devam edilecektir.         Merkezlerin Adresleri:         İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü         Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:64, 34091 Fatih/İstanbul         Esenyurt İlçe Çalışma Grup Başkanlığı         İstiklal Mahallesi 2663. Sokak No:6 Esenyurt/İstanbul         Pendik İlçe Çalışma Grup Başkanlığı         Pendik Kaymakamlığı Doğu Mahallesi İnce Sokak No:12 Kat:1 Pendik/İSTANBUL         Ümraniye İlçe Çalışma Grup Başkanlığı         Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi No:3 (Adil Amca Parkı) Ümraniye/İSTANBUL Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Devamını Oku