31 ARALIK 2020 TARİH VE 31351 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN DEĞERLİ KAĞITLAR DUYURUSUNA GÖRE  01.01.2021 TARİHİNDEN SONRA UYGULANACAK ÜCRETLER 2021 İKAMET İZNİ FİYATI  125 TL         İKAMET İZNİ KART BEDELİ  758.90.TL .  VİZE HARCI      
Devamını Oku
“N” KODLU TAHDİT KAYITLARININ SUÇ KODLARI VE SUÇ KODU TANIMLARI N kodlu ön izin (istizan) kararlarına ilişkin  Genel Müdürlük tarafından KONSOLOSLUK ARACILIĞI İLE İNTİZANLI VİZE ALINMASI GEREKLİ “N” kodlu ön izin (istizan) kararı bir giriş yasağı kararı olmayıp, Genel Müdürlüğün izni ve bilgisi dâhilinde yabancının ülkemize girişine izin verilmesini içeren bir tedbir kararıdır. Genel Müdürlüğe istizan edilmek suretiyle düzenlenen vizeler haricinde, hudut kapılarına gelen yabancıların ülkemize girişlerine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir. Bu yabancılara, haklarındaki ön izin (istizan) kararına istinaden ülkemize girişlerinin uygun görülmediği ve dış temsilciliklerimizden özel meşruhatlı vize alarak gelmeleri halinde ülkemize giriş yapabilecekleri hakkında kabul edilmeyen yolcu tebliği ve ayrıca ön izin kararı tebliği yapılarak tebligat formunun bir örneği dosyasında muhafaza edilir.   N 26 Yasadışı Örgüt Faaliyetleri N 34 Sahtecilik N 42  Uyuşturucu Madde Suçu N 43  Kaçakçılık Suçları N 48 Fuhuşa Aracılık Etme ve Yer Temini N 58 Öldürme Suçları N 64  Tehdit N 65  Hırsızlık N 66  Gasp ve Yağma N 67  Dolandırıcılık N 78 Bulaşıcı Hastalık Taşıma N 82 Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet N 87 Genel Güvenlik N 99 Diğer N 98 İnsan Ticareti Mağduru Olarak Tespit Edilen Yabancı   “N” KODLU İDARİ YAPTIRIMLAR TAHDİT İDARİ YAPTIRIM TANIMI (Ödenmemiş idari para cezası sebebiyle AŞAĞIDA YER alan “N” kodlu kayıtları bulunan yabancıların ülkemize giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelmesi halinde, haklarındaki para cezalarını ödemeleri ve ülkemize girişlerine engel olacak başka bir hususun bulunmaması kaydıyla “N” kodlu kayıtları hudut kapısı personeli tarafından resen kaldırılır ve vize umumi hükümleri çerçevesinde ülkemize girişlerine izin verilir. N 95 Giriş Yasağı İhlalinin İdari Para Cezası N 96 Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası N 97 Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası N 119 6735 Sayılı Kanuna Göre İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası N 120 Vize/Vize Muafıyeti/Çalışma İzni/İkamet İzni İhali Sebebiyle İdari Para Cezası N 135Yasadışı Giriş-Çıkış Yapmanın Veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası N 136 Sınır Dışı Seyahat Masrafı N 168 102 nci Maddenin Ç Bendine Muhalefetten Kaynaklı İdari Para Cezası N 169 Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası N 170 Kabahatler Kanunu ve Diğer İlgili Kanunların İhlalinden Kaynaklanan İdari Para Cezası  N 171 Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası N 172 Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı   N-97 (Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası) kodlu veri girişi; Haklarında V-71 kodlu tahdit kaydı bulunan ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci ve 68 inci maddeleri uyarınca idari işlem yapılanlardan idari para cezasını ödemeyenlere İl Müdürlükleri tarafından N-97 kodlu veri girişi yapılır.
Devamını Oku
Sağlık Bakanlığının Açıklamasına Göre; "27 Aralık saat 21'den itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların ülke girişlerinden önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekecek"   NEGATİF TEST İBRAZ ETMEYEN YOLCULAR 7 GÜN KARANTİNAYA ALINACAK Açıklamaya göre negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak ve uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek. Öte yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de, Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.   "İNGİLTERE, DANİMARKA, GÜNEY AFRİKA.."   Uygulama ile ilgili ayrıntıları paylaşan Koca, "28 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler, Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler, ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacak." dedi.
Devamını Oku
YABANCILARIN VERGİ KİMLİK NUMARASI ALABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7 Yabancılar için elektronik ortamda potansiyel vergi kimlik numarası talebinde bulunabilirsiniz. Girmiş olduğunuz pasaport numarasına istinaden daha önce potansiyel vergi kimlik numarası almış olmanız durumda ilgili dilekçenize Doğrulamalar/Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Sorgulama alanından ulaşabilirsiniz.  
Devamını Oku
Ç TAHDİT KODLARI NASIL KALDIRILIR ; Aile Birleşim Vizesi, Çalışma İzni, Öğrenci Vizesi, Tedavi Amaçlı Vize, İş Görüşmeesi Vizesi, Turizm Amaçlı Vize alıp sınır kapılarında geldiklerinde resen kaldırılabilir. (Ç 101 - 102 - 103 - 104 - 105 Kodları)   Ç GİRİŞ YASAĞI KODLARI Haklarında sınır dışı etme kararı alınan ve ülkemizden çıkışı sağlanmak üzere hudut kapılarına götürülen yabancıların “Ç” kodlu veri girişleri İl Müdürlükleri tarafından; sınır dışı etme kararı bulunmayan ancak ülkemizi terk etmek üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelen veya sınır dışı etme kararı alınarak terke davet edilenler ile idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılardan ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelenlerin “Ç” kodlu veri girişleri ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır. TAHDİT SUÇ KODU TAHDİT SUÇ KODU TANIMI Ç-101 Vize/İkamct/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı) Ç-102 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı) Ç-103 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-104 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-105 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-113 Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-114 Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-115 Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-116 Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-117 Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)   Ç-118 Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-141 Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen  (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-149 Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-150 Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-152 Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-166 Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-167 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen  İSTİSNAİ HÜKÜMLER (1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresi içerisinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumunu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” kodlu veri girişi yapılmayacak ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezalan tahakkuk ettirilmeyecektir. Mücbir sebebe binaen seyahat edemeyeceklerine ilişkin ibraz edilen doktor raporlarının, bir uzman ve başhekim onaylı olması halinde, özel hastane veya devlet hastanesinden alınmış olması yeterli görülecektir. (2) Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler nedeni ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen "Ç" tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilir ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilir.
Devamını Oku
İkamet izni müracaat belgesi Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. İkamet İzni Müracaat Belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler temel alınarak doldurulur.   İkamet izni için müracaat ettikten sonra, ikamet izni belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye'den ayrılacak yabancılar, talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) ibraz etmek kaydıyla ikamet izni müracaat belgeleriyle sınır kapılarından çıkışta cezalı ikamet harcı ödemeden ülkeden çıkış; on beş (15) gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabi ülke vatandaşları olsalar dahi vize almadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.      
Devamını Oku
5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNA GÖRE YABANCI ANA VE YABANCI BABADAN DOĞAN ÇOCUK SADECE TÜRKİYE TOPRAKLARINDA DOĞDU DİYE TÜRK VATANDAŞI OLMAZ. MADDE 6 – (1) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Soy bağı MADDE 7 – (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. Doğum yeri MADDE 8 – (1) Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. (2) Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır. VATANDAŞLIĞIN DOĞUMLA KAZANILMASI Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, doğum anında kazanılan vatandaşlık olup, yapılan bildirim üzerine doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması soy bağı veya doğum yeri esasına göre olur. 1.1. Türk Vatandaşlığının Soy Bağı İle Kazanılması Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder. Çocuğun Türk vatandaşlığını soy bağı yolu ile kazanmasında çocuğun doğumu anında ana veya babadan yalnız birinin Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ana ve babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması ya da çocuğun Türkiye dışında bir ülkede doğmuş olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel değildir. Evlilik dışında doğan çocuklar: • Ana Türk vatandaşı ise doğum anından itibaren, • Baba Türk vatandaşı ise babalığın tanınması ya da mahkemede babalık kararının verilmesi ile Türk vatandaşı olurlar.      
Devamını Oku