Türkiye'de tarım sektörü içindeki toplam hayvancılık oranı %25 civarlarındadır. Ülkemiz tarım ve hayvancılık bakımından elverişli doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. İç Anadolu, Trakya ve Doğu bögelerinde çobanlık olarak çalıştıracak ağırlıklı Afgan uyruklu kişilere işverenler sıcak bakmakta. Geçici koruma altındaki afganistan vatandaşları çoban olarak Türkiye'de çalışabilir.    Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanların çalışma izni muafiyet başvuruları kabul edilir: a) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, b) Çalışma izni muafiyeti başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması, c) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde ve sadece mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak üzere başvuru yapılması.
Devamını Oku
Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu vatandaşların çalışması 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, izne tabiidir. İşyerinizde veya evinizdeki yabancı uyruklu kişiyi çalışma izni olmaksızın çalıştırdığınız takdirde hem işverene hem de çalışana uygulanacak idari para cezaları olacaktır.    Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin yedinci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Çalışma izni başvurusu ve çalışma izni detaylı bilgiler için bize ulaşabilirsiniz : +90 535 108 93 95 - 0850 888 0 157   Aşağıdaki tabloda uygulanacak olan idari para cezalarının miktarını öğrenebilirsiniz.
Devamını Oku
Mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancılar, Türkiye’deki yasal kalış sürelerini geçmemek kaydıyla bir takvim yılı içerisinde en fazla 90 gün süreyle çalışma izninden muaf olarak çalışabilecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslara uygun olmak şartıyla; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerimizde çay ve fındık hasat dönemlerinde ihtiyaç duyulan mevsimlik işçi ihtiyacını karşılamak üzere YUMI-Net sistemi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.   Genel Esaslar 1- Mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışmak üzere çalışma izni muafiyeti sadece Gürcistan uyruklu yabancılara uygulanacaktır. 2- Belge düzenlenecek yabancılar bir takvim yılında en fazla 90 (doksan) gün süreyle mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışabilecektir. 3- Çalışma izni muafiyetinden yararlanmak isteyen yabancılar, YUMI-NET web uygulaması https://yuminet.ailevecalisma.gov.tr üzerinden kişi bilgilerini girerek başvuru yapabilecektir. 4- Yabancıların YUMI-NET sistemi üzerinden oluşturulan başvuru formu ile birlikte en kısa sürede Kaymakamlıklara başvuruda bulunarak başvuru formunu onaylatması gerekmektedir. 5- Başvurular; a) Pasaport ile giriş yapanlar -YUMI-Net’ten Oluşturulan Başvuru Belgesi -Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge b) Ulusal Kimlik Kartı İle Giriş Yapanlar -YUMI-Net’ten Oluşturulan Başvuru Formu -Ulusal Kimlik Kartı -Giriş-Çıkış Belgesi (Hudut Kapısında düzenlenir) c) İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunanlar - YUMI-NET’ten Oluşturulan Başvuru Belgesi - Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge - İkamet İzni Belgesi ile yapılabilecektir. 
Devamını Oku
Bu rehberin amacı, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca geçici koruma sağlanan yabancılar adına düzenlenecek çalışma izinleri ile mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacaklara sağlanacak çalışma izni muafiyetine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanların çalışma izni muafiyet başvuruları kabul edilir: a) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, b) Çalışma izni muafiyeti başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması, c) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde ve sadece mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak üzere başvuru yapılması. Eğer işyerinizde Geçici Koruma Sahibi Suriyeli birini çalıştırmak istiyorsanız, çalışma izni almak için aranan en az 5 türk sigortalı çalışan, 100.000 tl semaye gibi kriterlere GEREK YOKTUR.   Çalışma izni almak için uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz : +90 535 108 93 95 - 0850 888 0 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Devamını Oku
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ile 41'nci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 35 ile 39'ncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Öğrenci ikamet iznine başvuracak yabancıların, kendi ülkelerinde ise eğer, Türkiye’ye bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluklarından alınmış öğrenim vizesi ile giriş yapmaları gerekmektedir. Türkiye'de bir üniversiteye kayıt yaptırıp öğrenci vizesi almak için Turkpermit ile iletişime geçebilirsiniz.  Öğrenci vizesi maksimum 90 günlük düzenlenip, bu süre içinde öğrenci ikamet iznine başvuru yapılması gerekmektedir. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ DÜZENLENEBİLECEK YABANCILAR KİMLERDİR ? > Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derece öğrenim görecek yabancılara ( Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve haleden ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.) > Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyerlerinde eğitim görecek yabancılara, öğrenci ikamet izni düzenlenebilir. Üniversitelere kayıt yaptıran yabancı öğrenciler eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde öğrenci ikamet izni alabilmektedirler. İlk ve Orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler de, her başvurularında en fazla bir sene olmak üzere bu ikamet iznine başvuru yapabilirler. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR; * Öğrenci İkamet İzni Başvuru Formu (Randevu Belgesi) * Pasaport fotokopisi * Vize ile giriş yapıldıysa pasaportun vize bulunan yüzü fotokopisi * 4 adet biyometrik arkası beyaz fotoğraf * Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan  * Öğrenci Belgesi * Şahsın 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname * Geçerli sağlık sigortası  Turkpermit, öğrenci ikamet izni almanız konusunda size yardımcı oluyor.  İkamet izni departmanımıza direk ulaşmak için: +90 533 262 37 42 - 0850 888 0 157
Devamını Oku
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 34 ile 37nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Kanunu'nun uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 30 ile 34ncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Aile ikamet izni düzenlenebilecek yabancılar kimlerdir ? Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı kanununun 28 nci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; a) yabancı eşine, b) kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, c) kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna Aile ikamet izni düzenlenebilir.  AİLE İKAMET İZNİ TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ OLAN YABANCILARA VE ÇOCUKLARINA, ÇALIŞMA İZNİ OLAN YABANCILARIN EŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA VERİLEN İKAMET İZNİ TÜRÜDÜR.  AİLE İKAMET İZNİNDE GEREKLİ OLAN EVRAKLAR > İkamet İzni Başvuru Formu ( RANDEVU BELGESİ ) > Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi > 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz) > Evli olduklarını gösterir belge > Destekleyicinin Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi > Destekleyicinin 2 adet biyometrik arkası beyaz fotoğrafı > Destekleyici çalışma izinliyse eğer, kimlik ve pasaport fotokopisi > Destekleyicinin Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge > Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge > Adli sicil kaydı > Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge > Nüfus Kayıt Örneği   Turkpermit, aile ikamet izni almanız konusunda size yardımcı oluyor.  İkamet izni departmanımıza direk ulaşmak için: +90 533 262 37 42 - 0850 888 0 157
Devamını Oku
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır.Türkiye'de ülkelere göre belirlenen yasal kalış süresi haricinde kalmak isteyenler için ikamet izni alma zorunluluğu vardır. Türkiye'de 30 gün ile 90 gün dışında daha fazla turist olarak veya herhangi işlerinizden kaynaklı kalmak istiyorsanız turistik ikamet izni başvurusu yapmalısınız. Peki turistik ikamet izni almak için hangi evraklar gereklidir ? Bu yazımızda sizi bu konuda bilgilendirmeye çalışacağız.  TURİSTİK İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR > İkamet izni başvuru formu ( Randevu Belgesi) > Özel sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. > 4 adet fotoğraf  (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz) > Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu) > Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneği Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. 3. kişinin       (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz       çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.   Turkpermit, turistik ikamet izni almanız konusunda size yardımcı oluyor.  İkamet izni departmanımıza direk ulaşmak için: +90 533 262 37 42 - 0850 888 0 157
Devamını Oku
Yaşınız 65 yaş üzeri olup yalnız yaşıyorsanız veya anne babanız yaşlı ise, yaşlılıktan dolayı haliyle bazı temel ihtiyaçlar karşılanamayabilir. Gerek ağır işler gerekse ev temizliği konusunda size yardımcı olacak birisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Evde veya yazlıkta yaşlı kişi ile birlikte ikamet edecek ona bir arkadaş bir aile olabilecek kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Gün içerisinde ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyan, kimi zaman sohbet ederek sosyalleşme ihtiyacını karşılayamayan yaşlılar için yaşlı bakıcı hizmeti büyük önem taşıyor. Bu noktada evde yaşlı bakıcısı olarak çalıştırmak isteyeceğiniz kişiler olabilir. Turkpermit sizlere, yaşlı bakıcısı olarak çalışacak kişiler sunuyor, ve akabinde çalışma iznini yapıyor.  Peki yaşlı bakıcısı olarak evde çalışacak olan kişilerden nasıl şartlar aranmaktadır ? Evde yaşlı bakıcısına çalışma izni nasıl alınır ? Öncelikle tek şart yaşlı kişinin 65 yaş üzeri olması gerekmektedir. Peki gerekli evraklar nelerdir ?    İŞVERENE AİT BELGELER > İşveren, yaşlı kişinin çocuğu ise, anne veya babanın kimlik fotokopisi > işveren, yaşlı kişinin çocuğu ise, anne veya babanın ikametgah adresi > İşverenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi > E- imza ( Turkpermit E - imza bayisidir.) YABANCIYA AİT BELGELER > 2 adet biyometrik fotoğraf > Yabancının pasaport fotokopisi > Yabancının ikamet izin kartının fotokopisi   Bu konuda Turkpermit'in uzman çalışma izni kadrosunu sizlere yardımcı oluyor. +90 535 108 93 95 - 0850 888 0 157 * Çalışma Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde ek belge ve bilgi talep edebilir.
Devamını Oku