İSTANBUL İLİNDE YABANCILARIN İKAMET İZİNLERİNİN TARİHLRİ GÜNCELLENEREK İLERİ TARİHLAERE ERTELENMİŞTİR. RANDEVU ALDIĞINIZ CEP TELEFONU NUMARANIZA VEYA E MAİL ADRESİNİZE GÖÇ İDARESİ TARAFINDAN SMS GÖNDERİLECEKTİR.

MADUR KALMAMAK İÇİN TÜRKPERMİT İ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

 

KORONA VİRÜSÜ KONUSUNDA TEDBİR KAPSAMINDA 19 MART 2020 – 17 NİSAN 2020 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İKAMET İZNİ RANDEVUSU ALMIŞ YABANCILARIN YENİ RANDEVU RARİHLERİ TABLODAKİ GİBİ GÜNCELLENMİŞTİR.

Devamını Oku

KAÇAK YABANCIYA EVİNİ KİRAYA VERENLER DİKKAT: Kişi başı bin TL cezası olacak.
Özellikle belli il ve ilçelerde artış gösteren düzensiz yabancı göçmenlerin kontrolü için çok kritik bir adım atılıyor. Resmi makamlarca verilmiş herhangi bir izni olmayan yabancılara evini kiralayan mülk sahiplerine her bir yabancı sayısınca bin TL idari para cezası uygulanması gündemde. Verilen para cezaları için ise tebliğ tarihinden itibaren otuz gün ödeme süresi tanınacak. Komisyonda görüşülen düzenlemenin önümüzdeki günlerde karara bağlanması bekleniyor.

Bu kapsamda ilgili kanunun idari para cezalarını düzenleyen 102. maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Söz konusu maddede yer alan 'Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlayan kişilere..'' şeklindeki ifadeye ''konaklamasına imkan sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulünü kiralayanlara'' ibaresi de eklenecek.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içerisinde yer alan düzenleme TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülmeye de başladı.

HER BİR YABANCI İÇİN BİN TL CEZA

Teklifin yasalaşması halinde ikamet izni olmayan yabancılara evini kiraya verenlere, kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemleri nedeniyle tespit edilen her bir yabancı sayısınca bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

Devamını Oku

GÖÇ  İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından gönderilen ikamet izni zarflarının içerisinden bilgilendirmek amaçlı BROŞÜRLER çıkmaktadır, işte bu bilgi amaçlı notların içerisinde;

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanununun 31. maddesi çerçevesinde en fazla bir yıl süreyle turizim amaçlı ikamet izni verileceği  DUYURULMAKTA.
İkamet izni uzatmalarında, turizm amacının dışında haklı gerekçeler sunularak ikamet izni uzatma talebinde bulunması istenirmiştir. Turizm amaçlı ikamet uzatma  talepleri uygun görülmeyecektir.

Bu mevzuat 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacağı duyurulmaktar.

Devamını Oku

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Tüm ikamet izni başvurularında idare ek bilgi ve belge isteyebilir.

2. İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekaletnamesini ibraz eden avukatı aracılığıyla da yapılabilir, ancak idare başvuru sırasında yabancının da hazır bulunmasını isteyebilir.

3. İdare yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya konabilmesi için gerektiğinde yabancıyla görüşme yapabilir.

4. Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.

5. İkamet İzni Başvuru Formu, pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeler temel alınarak doldurulur.

6. Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir ve yabancının bir ay içinde bunları teslim etmesi istenir. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmaz.

7. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

8. Pasaportun aslı ibraz edilir.

9. Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.

10. Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir belge talep edilir.

11. Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerini kapsayan paylı veya elbirliğiyle mülkiyet durumlarında konut olarak kullanılan taşınmaz, aile üyelerine de ikamet iznine başvuru hakkı verir. Diğer aile üyelerini kapsamayan taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespitine dayanak oluşturabilir.

12. Sağlık sigortası poliçelerinde Hazine Müsteşarlığının Genelgesi uyarınca “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Yurt dışında yapılan özel sigortalar, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında olanlar, bu durumlarını belgeleyen yazı getirmelidir. Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

13. Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır.

14. İkamet izinleri PTT aracılığıyla kişinin adresine gönderileceğinden, adrese ilişkin cadde, mahalle, sokak, dış kapı no, iç kapı no, ilçe, il gibi bilgilerin eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca adres bilgilerinin değişmesi durumunda, değişikliğin 20 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.

15. İkamet izni başvurularında idarece yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.

16. Davete Uyma Yükümlülüğü: Kanunun 97 nci maddesi uyarınca yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.

Devamını Oku