TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZNİ Türkiye'de çalışmak isteyen tüm yabancı uyruklu bireylerin, Türkiye'de işe başlamadan önce bir çalışma izni almaları gerekmektedir. Türkiye'den veya yurt dışından çalışma izni başvurusu yapmak mümkündür. Bir işverenin, çalışma iznine sahip olmayan bir yabancı işçiyi işe alması yasa dışıdır. Aksi takdirde, yabancının sınır dışı edilmesine ek olarak, çalışma izni olmadan işverenlere ve yabancı çalışanlara idari para cezası verilir. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancılar çalışmalarına başlamadan önce çalışma iznini almalıdırlar. Başvurular bir şirket / işletme kuruluşu aracılığıyla yapılmalıdır. Bir yabancının çalışma izni için, işveren ve kabul edilmiş olduğu belirli bir iş olmadan, kendi başına başvuruda bulunması mümkün değildir. Bir yabancı, belirli bir işten bağımsız olarak çalışma hakkına sahip değildir ve bu hakkı korumaya devam etmesine izin veren genel bir çalışma izni yoktur. Türkiye'de yabancı işçilerin ikametine bağlı olarak çalışma izni almak için izleyebileceği iki farklı yol vardır; Öğrencilere verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere; turizm, medikal tedavi, spor faaliyeti vb., ev hizmetleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi alanlar için ve en az 6 ay süreyle geçerli ikamet iznine sahip olan yabancılar, çalışma izni almak için TÜRKPERMİT aracılığı ile T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurabilirler. Yabancı uyruklu kişinin geçerli bir ikamet iznine sahip olmaması halinde, ikamet ettiği ülkedeki veya vatandaşlık ülkesindeki Türk Konsolosluğu'na konu ile ilgili başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak çalışma izni başvurularında TÜRKPERMİT tüm dosyayı hazırlamakta olup işlemleri en hızlı şekilde yapmaktadır.   Türkiye'den Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Eğitim amaçlı ikamet izinleri dışında, en az 6 ay geçerli bir ikamet izni bulunan yabancılar TÜRKPERMİT aracılığı ile T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurabilirler. Türkiye'deki yabancı işveren ve işçiler, T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gerekli belgeler ile birlikte online başvuruda bulunmalıdır. Çalışan ve işveren tarafından verilecek belgeler farklıdır. Online başvuru sırasında hem çalışan hem de işveren hakkında bilgi istenir. Ardından, gerekli olan belgelerin, yabancı çalışma izni otomasyonu sistemine yüklenmesi gerekmektedir. T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun (UİK) icra yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamındaki belgeleri ve başvuruları inceler. Çalışma izni başvurusu sonucu ise çevrimiçi e-posta olarak bildirilir. Çalışma izni başvuru ve takibi TÜRKPERMİT tarafından yapılmaktadır.       Türkiye Dışından Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Geçerli ikamet iznine sahip olmayan yabancı kişiler, ikamet ettikleri ülkeden veya vatandaşlıklarından çalışma izni için başvurabilirler. Ancak, bu başvuru pasaport, vize başvurusu, bir fotoğraf ve iş sözleşmesinin bir kopyası ile birlikte, ikamet edilen ülkedeki veya vatandaşlık ülkesindeki Türk Konsolosluğu'na yapılmalıdır. İşveren, konsolosluğa yapılan başvuruyu takip eden 10 gün içinde (referans numarası ile) T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrimiçi başvuru yapmalıdır. Türkiye'de çalışma izni başvurusu online olarak yapılmaktadır. Tüm belgeler eksiksiz ve doğru ise onaylanma süreci ortalama 30 gün olup, onaylandıktan sonra başvuru sahibi e-posta ile bilgilendirilir. Çalışma izni başvuru ve takibi TÜRKPERMİT tarafından yapılmaktadır. Kimler Türkiye'de Çalışma İzni Alabilir? Yasa, hali hazırda çalışmakta olan veya çalışma başvurusunda bulunan yabancılara, mesleki kursiyerlere başvuran yabancılara veya mesleki stajyerlere ve stajyerlik için başvuran yabancılara, sınır ötesi hizmet sağlayıcıları olan ve geçici olarak hizmet veren yabancılara, gerçek veya tüzel kişilere uygulanır. Kanunun kapsamına ek olarak, limited şirketlerin yönetici ortakları, anonim şirket ortakları olan yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlara bölünmüş sınırlı ortaklıkların yönetici ortakları çalışma izni almalıdır. Yasa, Türkiye'de çalışan / çalışacak olan yabancıların çoğunu içeriyor olsa da, bazı iş kollarının çalışma izni gerektirmediği düşüncesi nedeniyle, birçok yabancı, çalışma izninin yükümlülüğünün farkında değildir. Bununla birlikte, çalışma izni gereksinimlerine yönelik bazı istisnalar da vardır. Ev hizmetleri çalışma izni, Evde çocuk bakım elemanı, çocuk bakımı, Yaşlı bakımı ve Hasta bakımı ve engelli bakımı başlığı altındadır. Ev hizmetleri çalışma izninde bu iş kolları hariç başka bir başvuru yapılamamaktadır.   Çalışma İzni Başvurularında İstenen Temel Evraklar Nelerdir? Başvuru sürecinde bazı belgelerin online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ancak, bu belgeler işinize ve uygulamanızda verdiğiniz bilgilere göre farklılık gösterebilir. Oturma izni (en az 6 ay kala), pasaport, fotoğraf, yabancı kimlik numarası, belirli süreli iş sözleşmesi, iş yerinin resmi gazetede yer alan ticaret sicilinin çıktısı, ticaret sicilinden iyi durum belgesi, vergi sicil belgesi, şirkete ilişkin diğer belgeler ve başvuru şirket adına başkası tarafından yapılmış ise vekaletname, yabancı çalışma izni için gerekli evraklar arasında en temel olanlarıdır. Ayrıca, yabancı uyruklu başvuru sahiplerinden iş için diplomalarını ve sertifikalarını sunmaları istenecektir. Ancak, en az üç yıldan beri bir Türk ile evli olmak veya bir Türk velisine sahip olmak gibi diğer belirli koşulları yerine getirmeniz durumunda, çalışma iznini daha kolay kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu, standart çalışma izni kriterlerinin (Bakanlığın bunu değerlendirme kriterleri olarak tanımladığı) başvurunuzun değerlendirmesinde uygulanmayacağı anlamına gelir. Bu durumda, diğer destekleyici belgeleri yüklemeniz gerekir. Başvuru işleminin sonuna geldiğinizde, sistem hangi belgeleri yüklemeniz gerektiğini gösterecektir, bu yüzden, Türkiye'de çalışma izni için gerekli belgeler başvuru işlemine başlamadan önce hazır olmalıdır.   İşverenler ve Yabancılar için Değerlendirme Kriterleri Nelerdir? Bakanlık, hem işverenler hem de çalışanlar için çeşitli değerlendirme kriterleri belirlemiştir; Bir yabancı istihdam etmek isteyen işveren, en az beş Türk çalışanına sahip olmak zorundadır. Çalışma izni için başvuruda bulunan yabancının da, şirketin ortağı olduğu durumlarda, bu koşul, 1 yıllık çalışma izninin son 6 ayında gerekli olacaktır. Bu sayede yarım yıl yeni bir başlangıç şirketi kurabilir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az 100.000 TL, brüt satışların en az 800.000 TL, son bir yıldaki ihracat değerinin ise en az 250.000 USD olması gerekliliği, Türkiye'de çalışma izni şartları arasında yer almaktadır. Ancak, yukarıda bahsi geçen bu iki kriter, eğitim kurumlarında, ev hizmet sağlayıcılarında, Türkiye'deki yabancı havayolları temsilciliklerinde ya da devlet kurum ve kuruluşlarında çalışacak yabancılara yönelik olmamakla birlikte; Türkiye'nin bir parçası olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından sağlanan hükümlerin bulunduğu hallerde uygulanmamaktadır. Çalışma izni kriterlerinden biri maaşlara dayanmaktadır. Bu kriter mesleğe göre farklılık göstermektedir. Örneğin: öğretmenler, psikologlar, fizyoterapistler, performans gösteren sanatçılar ve müzisyenlerin maaşları asgari ücretin üç katı kadardır. Ev hizmetleri çalışma izni işçileri için en az asgari ücret olmalıdır. Yine de değerlendirme kriterleri sektöre, şirkete ve bir Türk'le evlenme, bir Türk ebeveyne veya çocuğa sahip olma, gibi özel koşullara göre farklılık göstermektedir.   Sonuç Hakkında Nasıl Bilgi Edinilir? Türkiye'de çalışma izni almak için başvuruda bulunan yabancı uyruklu bireylerin çoğu, “çalışma izni kaç günde çıkar?” sorusuna yanıt aramaktadır. Başvurudan sonra, başvurunun ve bilgi taleplerinin tamamlanmış olması kaydıyla, Bakanlık tarafından başvurunun değerlendirilmesi genellikle 15 ile 30 gün içerisinde tamamlanır, ancak, bu süre uzayabilmektedir. Bakanlık, başvuru değerlendirmesinin sonucunu, başvuru sahibine e-posta yoluyla iletir. Başvuru onaylanırsa, e-potada belirtilen ödeme detayları doğrultusunda ücretler ödenmelidir. İlgili ücretler ödendikten sonra başvuru kesinleşir ve çalışma izni adrese gönderilir. Başvuru reddedilirse, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde karara itiraz etmek mümkündür. İtiraz reddedilirse, idare aleyhinde dava açılabilir.   Türkiye'de Çalışma İzni Aldıktan Sonra Süreç Nasıl İşler? Bilindiği üzere, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, oturma izni sağlar. Bu nedenle, ayrı bir oturma izni almak gerekmeyecektir. Yabancının çalışma iznini almasından sonra, Türkiye'de sunulan başvurular için çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde, sosyal güvenlik sistemine kayıt yaptırması zorunludur. Başvuru onaylanırsa, belirli bir iş için ve belirli bir şirket için bir yıllık çalışma izni verilir. Aynı işveren için ilk uzatmada, en fazla 2 yıllık çalışma izni verilir. Aynı işverenle çalışmaya devam edildiğinde, bir sonraki uzatma için, en fazla 3 yıllık çalışma izni verilir. Ancak, farklı işverenlerle çalışma uygulamaları, ilk başvuru gibi değerlendirilir. Uzatma başvuruları, mevcut çalışma izninin sona ermesinden önce 60 gün içinde yapılmalıdır.    
Devamını Oku
İSTANBUL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE         00.00.2020 tarihinde, https://e-ikamet.goc.gov.tr/ sitesinden  2020-00-0000000 başvuru numarası ile İkamet İzni başvuru yaptım. Doğrulama kodu ve iletişim bilgileri için    0 555 55555555 numaralı telefonumu kullandım. Doğrulama kodu bu telefon numarama geldi, bende Göç İdaresinden randevu tarihimin gelmesini bekledim.    Telefonuma randevu tarihi ile ilgili bir mesaj (SMS) gelmeyince; YİMER (157) aradım. Telefona cevap veren görevli randevu tarihimin geçtiğini söyledi. Mesaj gelmediğini belirten bir dilekçe yazarak randevu belgem ve ikamet izni için gerekli evrakları posta yolu ile Göç İdaresine göndermemi söyledi.     Benim iletişim için Göç İdaresi Sistemine kaydettiğim telefon numarama randevu tarihim ile ilgili mesaj gelmedi, tarafımdan kaynaklanan sebeplerden dolayı madur edilmememi sislerden rica ediyorum.       Gereğini arz ederim. 20/07/2020         ADRES  :                                                                                AYNA RAHİMOVA MİMAR SİNAN MAH.                                                          Pasapor no:A000000 Çiçek sokak                                                                                  999999999999 No:10/1 Bahçelievler/ İstanbul   Tel : 0 555 5555555       Dilekçe Örneği İndirin (Pdf) Dilekçe Örneği İndirin (Word)
Devamını Oku
    İSTANBUL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE             00.00.2020 tarihinde, https://e-ikamet.goc.gov.tr/ sitesinden  2020-00-0000000 başvuru numarası ile İkamet İzni başvuru yaptım. Doğrulama kodu ve iletişim bilgileri için    0 555 55555555 numaralı telefonumu kullandım. Doğrulama kodu bu telefon numarama geldi, bende Göç İdaresinden randevu tarihimin gelmesini bekledim.               Telefonuma randevu tarihi ile ilgili bir mesaj (SMS) gelmeyince; YİMER (157) aradım. Telefona cevap veren görevli randevu tarihimin geçtiğini söyledi. Mesaj gelmediğini belirten bir dilekçe yazarak randevu belgem ve ikamet izni için gerekli evrakları posta yolu ile Göç İdaresine göndermemi söyledi.                 Benim iletişim için Göç İdaresi Sistemine kaydettiğim telefon numarama randevu tarihim ile ilgili mesaj gelmedi, tarafımdan kaynaklanan sebeplerden dolayı madur edilmememi sizlerden rica ediyorum.                 Gereğini arz ederim. 20/07/2020         ADRES  :                                                                                 .                                              AYNA RAHİMOVA MİMAR SİNAN MAH.                                                                                                           Pasapor no:A000000 Çiçek sokak                                                                                                                                    999999999999 No:10/1 Bahçelievler/ İstanbul   Tel : 0 555 5555555          
Devamını Oku
GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ (SURİYE VATANDAŞLARI) Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti veya çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz. Başvuru Şartları Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere yapılan başvurular kabul edilir: a) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, b) Geçici koruma kaydına göre yabancı için tüm illerden çalışmak üzere başvuru yapılması, c) Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması. d) Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması. Başvuru Usulü a) Çalışma izni başvurusu, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işverenler tarafından yapılır. b) Başvuru, e-Devlet Kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr veya www.csgb.gov.tr/uigm) online olarak otomasyon sisteminde geçici koruma kapsamındaki yabancılar için ayrılan modül seçilerek yapılır. c) Otomasyon sisteminde işveren kaydı olmayanlar öncelikle işveren kaydı oluştururlar. d) Otomasyon sistemine yabancının kimlik numarası girildikten sonra sorgulama yapılarak yabancıya ait nüfus bilgileri getirilir. e) Yapılan sorgulamada; yabancının geçici koruma kapsamında olduğu, başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulduğu, İçişleri Bakanlığı kayıtlarından teyit edilemezse otomasyon sisteminde işleme devam edilemeyeceği uyarısı alınır. f) Geçici korunan yabancının çalışılacağı adres bilgisinin sistem girilmesi esnasında seçilen il ile yabancıya geçici koruma ile kalma hakkı sağlanan ilin kodunun uyuşmaması halinde otomasyon sisteminde işleme devam edilemeyeceği uyarısı alınır. g) Yabancıya ve işverenine ait bilgilerin otomasyon sistemine eksiksiz girilmesi ve yabancı ve işveren arasında düzenlenen iş sözleşmesi ile yabancının fotoğrafının sisteme taranılması zorunludur. h) Geçici koruma sağlanan yabancının daha önce yapılmış değerlendirme aşamasında bir başvurusunun bulunması halinde otomasyon sisteminde işleme devam edilemez. i) Çalışma izin başvurusunun otomasyon sistemi üzerinden online yapılması yeterli olup, Bakanlığa kağıt ortamında herhangi belge gönderilmeyecektir. j) Geçici koruma kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancılar vergi numaraları olması kaydıyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon sistemine taranılması suretiyle çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranılacaktır. Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi Bakanlıkça, çalışma izni başvuruları aşağıda belirtilen hallerde reddedilir: a) İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmesi, b) Başvurunun, özel kanunları ile yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılmış olması, c) Sağlık meslek mensupları için Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensupları için Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alınmaması, d) Değerlendirme kriterlerinin karşılanmaması, e) İlgili mercilerin olumsuz görüşünün bulunması. Çalışma İzin Belgesi ve Bildirim a) Çalışma izni başvurusuna ilişkin Bakanlıkça yapılan değerlendirmenin sonucu, geçici koruma sağlanan yabancıyı çalıştırmak isteyen işverene ve İçişleri Bakanlığına online olarak bildirilir. b) Talebi uygun görülen geçici koruma sağlanan yabancı için Bakanlıkça oluşturulan çalışma izni otomasyon sisteminde “Başvuru Takip” kısmında görüntülenebilecektir. Ayrıca, yabancı adına Bakanlıkça düzenlenen kart şeklindeki çalışma izin belgesi yabancının çalışacağı adrese nitelikli kurye ile gönderilecektir. c) Çalışma izni verilen geçici koruma sağlanan yabancı, işinin gereği olarak farklı bir ilde bulunmasının zorunlu olduğu hallerde, göç idaresi il müdürlüğüne bu durumu bildirmekle yükümlüdür. İstihdam Kotası İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir. Ayrıca, işveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu ildeki İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir. Bu hususun Bakanlıkça değerlendirilmesinde çalışma izni talebinde bulunulan sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate alınır. İşverenlerce istihdam edilmek istenen ancak o işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçen her geçici koruma sağlanan yabancı için, Bakanlığa çalışma izin başvurusunda bulunulması öncesinde il müdürlüklerine başvuruda bulunularak istihdam kotası uygulanmayabileceğine yönelik belgenin alınması gerekmektedir. Bu amaçla işverenlerce il müdürlüklerine yapılan başvuruyu izleyen dört haftalık süre içerisinde, istihdam edilmek istenen geçici koruma sağlanan yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşının bulunup bulunmadığına ilişkin olarak il müdürlüklerince gerekli değerlendirme yapılır. Dört haftalık sürenin bitiminde, yabancının çalıştırılacağı işi yapacak Türk vatandaşının o ilde bulunmadığının tespit edilecek olması halinde, il müdürlükleri tarafından işverenlere, geçici koruma sağlanan yabancının istihdam edilebileceğine yönelik bir belge verilir. İstihdam kotası uygulanmayacağına yönelik olarak belge verilirken; işyerinin SGK tescil numarası, çalışma izni talep edilen işin meslek kodu ve o meslekte istihdam edilebilecek yabancı sayısı bilgileri açıkça belirtilecektir. Örneğin, il müdürlüğünce verilecek söz konusu belgede “123...” SGK tescil numaralı işyerinde 9312.02 Beden İşçisi (İnşaat) meslek kodu ile 15 işçi talebinin dört haftalık süre içerisinde karşılanamadığı hususları belirtilecektir. 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip dernekler ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uyarınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından insani yardım hizmeti faaliyetlerinde çalıştırılmak istenen geçici koruma sağlanan yabancılara ilişkin Bakanlığa yapılan çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde istidam kotası uygulanmayacaktır. Mesleki eğitim Geçici koruma sağlanan yabancılar, en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması koşuluyla, Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlara katılabilir ve bu kapsamda bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görebilirler. Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancıların eğitim gördükleri işyerinde çalıştırılmak istenilmesi durumunda, işverenler tarafından bu rehberle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa başvuruda bulunularak çalışma izni alınması zorunludur. Bu kapsamda yapılan başvurularda istihdam kotası Bakanlıkça farklı uygulanabilir.
Devamını Oku
Eğer Türkiye’de uluslararası koruma başvuru sahibi ya da statü sahibi olarak ikamet ediyorsanız, Kişisel verilerinizin güncellenmesi Adres / iletişim bilgilerinizin güncellenmesi Yol izin belgesi istekleri Evlilik izin belgesi istekleri Evlilik, sevk, akrabalık, hukuki kararlar ve çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan dosya birleştirme ve refakatçı ekleme istekleri Boşanma, yanlışlık düzeltme ve hukuki kararlar doğrultusunda oluşan dosya ayırma istekleri 157 YİMER Çağrı Merkezi’nin yeterli olmadığı durumlarda oluşan danışmanlık ihtiyaçları. Yukardaki durumların dışındaki değişiklikleriniz Uluslararası koruma başvurunuzu geri geri çekmek istemeniz durumundaki işlemler Kimlik belgesi yenilemesi İŞLEMLERİNDE SİZİ GÖÇ İDARESİNE GÖTÜRMEDEN İŞLEMLERİNİZİ YAPABİLİRİZ.    
Devamını Oku