Türkiye'de şirket kurmak isteyen yabancı uyruklu kişiler nasıl bir yol izlemelidir ?  Türkiye'de şirket kurabilirler mi? Bir şirkete ortak olabilir mi ?  Bu blog yazımızda şirket kurulumundan bahsedeceğiz. Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir. Hatta yabancı yatırımcılara bir takım güvenceler bile verilmiştir. İlk olarak şunu belirtmemiz gerekir ki Yabancıların şirket kuruluşu ve ticari faaliyetleri bahsettiğimiz 4875 sayılı yasadan sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olur. Bunun haricinde 4875 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik düzenlemesi de mevcuttur. Son olarak 4817 sayılı ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’u da burada anmamız gerekir. Dolayısıyla yabancının kuracağı şirket bu kanun hükümlerine uyumlu olmak zorundadır. Bu nedenle yabancı yatırımcıların tecrübeli avukatlardan yardım alarak bu süreci takip etmeleri oldukça önemlidir. (Avukatlık hizmeti için Turkpermit ile iletişime geçebilirsiniz.) -Yabancılar Türkiye'de Hangi Şirketleri Kurabilir- Şahıs Şirketleri olarak ; Kollektif şirket, Komandit şirket, Adi şirket, Kooperatif şirketler.. Sermaye Şirketleri olarak ; Anonim şirket, Limited şirket, Sermayesi paylara bölünmüş şirket.. Yabancıların Türkiye’de şirket kurma şartları ilgili şirket türüne göre değişmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz şirket türlerini ayrıntılı olarak başka bir blog yazımızda görebilirsiniz.  -Bakanlığın İznine Tabi Olan Şirketler- Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketler şunlardır; * Bankalar,  * Finansal kiralama şirketleri,  * Faktoring şirketleri,  * Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,  * Varlık yönetim şirketleri,  * Sigorta şirketleri,  * Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,  * Döviz büfesi işleten şirketler,  * Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,  * Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,  * Ürün ihtisas borsası şirketleri,  * Bağımsız denetim şirketleri, * Gözetim şirketleri,  * Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,  * Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler, * Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler. Yabancıların, Türkiye'de şirket kurulumu için gerekli olan belgeleri öğrenmek ve uzman desteği almak için Turkpermit ile iletişime geçebilirsiniz: 0850 888 0 157 - 0535 108 93 95  
Devamını Oku
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre, Türkiye'de ikamet izninden muaf tutulan kişiler bulunmaktadır. Bu blog yazmızdan bununla ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. * Doksan (90) güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, * Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar, * Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları, * Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler, * Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar, * Türkiye Cumhuriyeti’nin anlaşmalı olduğu ülkelerden ikamet izninden muaf tutulanlar. * Doğumla Türk vatandaşı olanlar. Yukarıda belirtilen kişiler, Türkiye'de ikamet izninden muaf tutulmuştur. * ( 90 gün sonunda vizesi biten yabancıların, Türkiye'de kalış süreleri devam edeceği takdirde ikamet izni almaları gerekmektedir.) * Çalışma izni bulunan yabancının ayrıca ikamet izni alması gerekmez.
Devamını Oku
Yabancı uyruklu bir kişinin, Türk Vatandaşı ile evlilik yapması direkt olarak yabancıya Türk Vatandaşlığı kazandırmaz. Yabancı kişinin Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için bir Türk Vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca evli kalması gerekmektedir.  Tabi evli kalmasının dışında vatandaşlık alabilmesi için bazı durumlarda göz önünde bulundurulur. * Eşler arasında bu evlilik devam etmelidir. * Aile birliği içinde yaşanmalıdır. Formalite bir evlilik olmamalıdır. * Evlilik ve aile birliği ile uyuşmayan faaliyetlerde bulunulmamalıdır. * Yabancının Türk Vatandaşlığını kazanması, Türkiye’nin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından bir tehlike oluşturmamalıdır. Türk vatandaşlığına başvurduktan sonra, Türk vatandaşı olan eşin vefat etmesi halinde, vatandaşlık başvurunuz geçerlidir. HANGİ EVRAKLAR İSTENİR ? 1. Başvuru Formu 2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf, 3. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 4. Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 5. Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi, 6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği, 7. Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı, 8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz. VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN NELER YAPILMASI GEREKİR ? Gerekli şartların sağlanması ve belgelerin hazırlanması neticesinde belgeler ile başvuru yapılır. Başvurudan sonra il emniyet müdürlüğü tarafından Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında bir inceleme yapılır. Bu incelemede yabancı ve Türk Vatandaşı eşinin aile birliği içerisinde yaşayıp yaşamadıkları, evlilik birliği ile uyuşmayan işlemlerde bulunup bulunmadıkları, yabancının Türk Vatandaşlığını kazanmasında Türk kamu düzeni ve güvenliği açısından bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı hususlarına bakılır. İnceleme sonrasında tutanaklar hazırlanır ve dosya Türk Vatandaşlığı başvurusunun işleme alınması için komisyona gönderilir. Vatandaşlık işlemleriniz için Turkpermit'in uzman avukatlık kadrosuna ulaşabilirsiniz. : +90 533 147 39 11 - 0850 888 0 157  
Devamını Oku
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, ikamet izinleri veya çalışma izinleri olduğu takdirde kredi çekebilmektedir. Türkiye'deki bankalara ev, taşıt ve ihtiyaç kredisi alabilmek için tüketici kredisi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusunda bulanabilmek için yabancıların dikkat etmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Türkiye'de ikamet eden yabancılar kredi alabilmek için, Türkiye’den almış oldukları ikametgâh ve çalışma izinlerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bankalar, yabancılardan en az 12-24 aylık ikametgâh veya çalışma izninin olmasını istemektedir. Günümüzde devletin de uygulamaya geçirdiği yabancı yatırımcı destek politikası nedeniyle bu tutum değişmiştir. Artık yabancıların kredi çekme durumu kolaylaştırılmıştır. TC VATANDAŞI KEFİL GÖSTERMEK ŞART Krediye başvurmak isteyen yabancı kişi, ikamet ya da çalışma iznini kanıtladıktan sonra bir de kredi için kefil birisi istemektedir. Bu kefilin bir Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Çünkü bankalar yabancı kişinin ülke dışına çıkması, geri dönmemesi veya sınırdışı edilmesi durumunda bu riski göze almamaktadır. Bir gayrimenkul satın almak üzere krediye başvurulması halinde, söz konusu taşınmazın tapusu, su veya elektrik faturalarının da bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Bankalar, yabancılara verdikleri krediyi ilgili taşınmazın değerine göre saptamaktadır. Türkiye’de çalışmakta olan yabancılardan ayrıca, son 3 aylık gelirlerini gösteren belge ve maaş bordrosu talep edilmektedir. Bu istenen belge kişinin işsiz olup olmadığının da bir göstergesi olduğundan, işsiz olan yabancının kredi çekmesi mümkün değildir. Çalışmayan yabancı kişinin bu durumda yapabileceği bir durum ise kendi ülkesindeki hesap hareketlerini bankaya ibraz etmesi olacaktır. Kredi başvurusu için son olarak pasaportun fotokopisi ile başvuru formunun bankaya verilmesi gerekir. Talep edilen kredi türüne göre yabancılardan istenen belgeler ise şunlardır; Yabancılar için Konut Kredisi / gerekli evraklar * İkamet İzni ve Çalışma İzni * Pasaportun kopyası * Teminat * Alınmak istenen taşınmaza ait tapu * Kefil (Türk Vatandaşı) * Gelir Durum Belgesi Yabancılar için İhtiyaç Kredisi / gerekli evraklar * İkamet İzni ve Çalışma İzni * Gelir Durum Belgesi * Pasaport Kopyası * Teminat * Kefil (Türk Vatandaşı) Yabancılar için Taşıt Kredisi / gerekli evraklar * İkamet İzni ve Çalışma İzni * Alınmak istenen aracın proforma faturası * Gelir Durum Belgesi * Pasaport Kopyası * Teminat * Kefil (Türk Vatandaşı Son olarak yabancı uyruklu kişilere kredi veren başlıca bankalar;  Ziraat Bankası , Vakıfbank, İşbankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, HSBC, Akbank, Halkbank. 
Devamını Oku
İçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadelede, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasıyla ilgili yayımlanan genelge hakkında en çok sorulan soru ve cevaplara yeni maddeler ekledi. Bakanlığın sitesinde yer alan soru ve cevaplardan bazılarına blogumuzda yer verdik.  1) Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantı uçuşları ve diğer seyahatlerini yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir? ''Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı Genelgemizde de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı (geliş veya gidiş) uçakla seyahat edecek olan yolcuların yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb.) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgeleri almalarına gerek bulunmamaktadır'' 2) İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar? ''Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır'' 3) Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli midir? ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir'' 4) Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süre içerisinde avukatlar faaliyetlerini nasıl yürütecekler? ''Genelge’nin ekinde yer alan “Muafiyet Yerler ve Kişiler” Listesinin 33 üncü ve 34 üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabii değildir'' 5) Yaptığı işin doğası gereği gün içerisinde birden fazla yere gitmesi gerekenelektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin izinleri, işyeri-ikamet arasındaki güzergahla sınırlı mıdır? ''Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan kişilere ilişkin yapılan denetimlerde kollluk birimlerince kişilerin durumlarının; muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmektedir.Bu durum genel kural olmakla birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanve yaptıkları işin doğası gereğince gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ikamet-işyeri güzergah kısıtlamasının yanı sıra bu durumlar da göz önünde bulundurulacaktır''
Devamını Oku
04.05.2021 Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Market Tedbirleri Genelgesi gönderildi.  Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin Pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti. Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:  Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.  Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.   Kaynak: https://www.goc.gov.tr/81-il-valiligine-market-tedbirleri-genelgesi-gonderildii-merkezicerik
Devamını Oku
Bakanlığımız tarafından Çalışma İzinleri Görev Belgeleri genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına imkan tanındı.   Genelge’de muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik iki ayrı izin sistemi detaylı olarak hatırlatıldı. Buna göre; Esas usul olan e-Başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00’ye kadar 2.677.000 çalışma izni görev belgesinin verildiği, Muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatıldı. Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan; İş yeri sahipleri, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirilmiştir. Son olarak Valiler ve kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suiistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi. Kaynak : https://www.goc.gov.tr/calisma-izin-gorev-belgeleri-genelgesi-yayimlandi-02-05-21-merkezicerik
Devamını Oku
Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine geçerken anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü bu sene Covid-19 nedeniyle buruk geçeceğe benziyor. Peki annesine çiçek almak isteyenler almak isteyenler için Çiçekçiler, Anneler Gününde açık olacak mı ? ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE ÇİÇEKÇİ DÜKKÂNLARI KISITLAMALARDAN MUAF OLACAKLAR MIDIR? Evet, Anneler Günü'nde çiçekçiler açık olacak ve hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, ülke genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde bazı işletmeler belirli saat aralıklarında hizmet vermeyi sürdürecek. Anneler Günü'nün kutlanacağı 9 Mayıs 2021 Pazar günü çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında fiziki olarak açık olacak. Öte yandan aynı gün 10.00-23.59 saatleri arasında internet üzerinden alınan online siparişleri evlere servis edebilecek.  
Devamını Oku