PASAPORT SÜRESİ BİTEN TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARININ UÇAĞA BİNMESİ İÇİN GEREKEN SEYAHAT BELGESİ NASIL ALINIR ? PASAPORT SÜRESİ BİTENLER İÇİN (SEYAHAT BELGESİ) GEREKLİ BELGELER: * Biometrik pasaport (zagran) aslı veya fotokopisi * Biometrik fotoğraf (4 tane) * Vatanadşlık pasaportu yani iç pasaportun 1 tane fotokopisi ( 1,2,9, ncı adres ve son sayfaların) fotokopisi * Doğum belgesinin 1 tane fotokopisi * Ödeme ( konsolosluğu arayıp öğrenin )  
Devamını Oku
YASAL KALIŞ HAKKI İHLALİNDE BULUNAN YABANCILARA UYGULANACAK GİRİŞ YASAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 09.06.2020 Ülkemizde yasal kalış hakkı ihlalinde yani vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ihlallerinde bulunan yabancılara 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Türkiye’ye giriş yasağı” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında uygulanan giriş yasakları, aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 1. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunmasına rağmen, aşağıdaki şartlar çerçevesinde ülkeden çıkış yapan yabancılara Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmamaktadır. a. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar b. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terk edebilmeleri için kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar 2. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunmasına rağmen, aşağıdaki şartlar çerçevesinde ülkeden çıkış yapan yabancılara 1 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmaktadır. a. 3 aydan fazla (3 ay dâhil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar   Bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri aşağıdaki gibidir: 3 ay - 6 ay arası ihlal  : 1 ay süreli giriş yasağı 6 ay - 1 yıl arası ihlal  : 3 ay süreli giriş yasağı 1 yıl - 2 yıl arası ihlal  : 1 yıl süreli giriş yasağı 2 yıl - 3 yıl arası ihlal  : 2 yıl süreli giriş yasağı 3 yıldan fazla ihlal      : 5 yıl süreli giriş yasağı   3. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunup aşağıda sayılan hallerde ülkeden çıkış yapan veya sınır dışı edilen yabancılara ise 3 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmaktadır. a. Yasal kalış hakkı ihlalleri yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelse de 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödemeyen yabancılar b. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilenlerden kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan ve/veya 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödemeyen yabancılar c. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın 3 aydan fazla (3 ay dâhil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar ç. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın ikamet izni talepleri reddedildiği veya ikamet izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan yabancılar d. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın çalışma izni talepleri reddedildiği veya çalışma izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan yabancılar e.  492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın “180 günde 90 gün” kuralı çerçevesinde vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı kalış hakkının tümünü kullandığı halde, 10 gün içinde ikamet iznine başvurma şartı ile ülkemize girişine izin verilmesine rağmen ikamet iznine başvurmayan yabancılar f. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın idari gözetim kararı sonlandırılarak alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar g. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın görevli personel refakatinde sınır dışı edilen yabancılar   Bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri aşağıdaki gibidir: 3 aya kadar ihlal         : 3 ay süreli giriş yasağı 3 ay - 6 ay arası ihlal  : 6 ay süreli giriş yasağı 6 ay - 1 yıl arası ihlal  : 1 yıl süreli giriş yasağı 1 yıl - 2 yıl arası ihlal  : 2 yıl süreli giriş yasağı 2 yıldan fazla ihlal      : 5 yıl süreli giriş yasağı   4. Tesis edilen giriş yasağı kararının süresi sona ermiş olsa dahi 492 sayılı Harçlar Kanundan ve diğer mevzuat hükümlerinden doğan idari para cezalarını ve diğer amme alacaklarını ödemeyen yabancıların söz konusu para cezalarını ve amme alacaklarını ödemedikleri müddetçe ülkemize girişlerine 6458 sayılı Kanunun 7 nci ve 15 inci maddeleri kapsamında izin verilmemektedir. KAYNAK : GÖÇ İDARESİ     https://www.goc.gov.tr/yasal-kalis-hakki-ihlalinde-bulunan-yabancilara-uygulanacak-giris-yasaklarina-iliskin-aciklama
Devamını Oku
Türkiye’de herhangi bir kurum/şirkette ile iş. görüşmesi, ticari bağlantı yapmak isteyen yabancılar ; Türkiye de ki şirketin imza yetkilisi müdür, notere giderek gelecek olan yabancıya taahüd de bulunur İş Görüşmesi ve Ticaret Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar   . İkamet Beyanname Formu . 4 adet vesikalık fotoğraf . Pasaport aslı . Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) . Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış İş Görüşmesi veya Ticaret Amaçlı Vize . Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı . Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı . Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı . Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı Önemli Not : *Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi. *Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. *İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir
Devamını Oku
Öğrenci kabul belgesi alan öğrenciler ülkelerinde bulunan Türk Konsolosluğuna öğrenim vizesi için başvuru yaparlar. Öğrenciler vize aldıktan sonra Merkezimize gelip kesin kayıtlarını yaptırırlar.  Turkish Language Course ( Türkçe Kursu) ile öğrenci vizesi (1 yıllık) alabilmeniz için Türkçe Kurslarına başvurarak veya Yurt dışından davet mektubu (akseptans) almanız gerekir ” Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne makamlarımıza bildirilmektedir. 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.     ​
Devamını Oku
Yabancı Uyruklu Yolcularda HES Kod Temin Edilmesi; HES (boşluk) Uyruk (boşluk) Pasaport Seri Numarası (boşluk) Doğum yılı (boşluk) Soyadı yazarak 2023’e SMS atarak temin edilebilecektir. Örnek SMS;   HES AZE 112233445 1980 BRAVO       Örnek SMS;   HES AZE 112233445 1980 BRAVO      
Devamını Oku
Türkiye ye gelmesi vizeye tabi bir ülke vatandaşına veye Türkiye ye girişi yasaklı (deporlu) bir kişiyi ; Türkiye Turist Vize ile DAVET MEKTUBU nasıl gönderilir. Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin; T.C Kimlik numarası, açık kimliği, davetli listesi, ikamet adresi, irtibat numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Şayet, davet eden taraf bir kurum ise; vergi levhası talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin sözkonusu davet mektubunda, davetlinin iaşe ve ibate sorumluluğu kendine ait olmak üzere iaşe ve ibatesini karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkana sahip olması şartı aranmaktadır.
Devamını Oku