YABANCILARIN VERGİ KİMLİK NUMARASI ALABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7 Yabancılar için elektronik ortamda potansiyel vergi kimlik numarası talebinde bulunabilirsiniz. Girmiş olduğunuz pasaport numarasına istinaden daha önce potansiyel vergi kimlik numarası almış olmanız durumda ilgili dilekçenize Doğrulamalar/Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Sorgulama alanından ulaşabilirsiniz.  
Devamını Oku
Ç TAHDİT KODLARI NASIL KALDIRILIR ; Aile Birleşim Vizesi, Çalışma İzni, Öğrenci Vizesi, Tedavi Amaçlı Vize, İş Görüşmeesi Vizesi, Turizm Amaçlı Vize alıp sınır kapılarında geldiklerinde resen kaldırılabilir. (Ç 101 - 102 - 103 - 104 - 105 Kodları)   Ç GİRİŞ YASAĞI KODLARI Haklarında sınır dışı etme kararı alınan ve ülkemizden çıkışı sağlanmak üzere hudut kapılarına götürülen yabancıların “Ç” kodlu veri girişleri İl Müdürlükleri tarafından; sınır dışı etme kararı bulunmayan ancak ülkemizi terk etmek üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelen veya sınır dışı etme kararı alınarak terke davet edilenler ile idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılardan ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelenlerin “Ç” kodlu veri girişleri ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır. TAHDİT SUÇ KODU TAHDİT SUÇ KODU TANIMI Ç-101 Vize/İkamct/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı) Ç-102 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı) Ç-103 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-104 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-105 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-113 Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-114 Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-115 Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-116 Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-117 Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)   Ç-118 Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-141 Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen  (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-149 Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-150 Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-152 Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-166 Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı) Ç-167 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen  İSTİSNAİ HÜKÜMLER (1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresi içerisinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumunu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” kodlu veri girişi yapılmayacak ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezalan tahakkuk ettirilmeyecektir. Mücbir sebebe binaen seyahat edemeyeceklerine ilişkin ibraz edilen doktor raporlarının, bir uzman ve başhekim onaylı olması halinde, özel hastane veya devlet hastanesinden alınmış olması yeterli görülecektir. (2) Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler nedeni ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen "Ç" tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilir ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilir.
Devamını Oku
İkamet izni müracaat belgesi Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. İkamet İzni Müracaat Belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler temel alınarak doldurulur.   İkamet izni için müracaat ettikten sonra, ikamet izni belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye'den ayrılacak yabancılar, talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) ibraz etmek kaydıyla ikamet izni müracaat belgeleriyle sınır kapılarından çıkışta cezalı ikamet harcı ödemeden ülkeden çıkış; on beş (15) gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabi ülke vatandaşları olsalar dahi vize almadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.      
Devamını Oku
5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNA GÖRE YABANCI ANA VE YABANCI BABADAN DOĞAN ÇOCUK SADECE TÜRKİYE TOPRAKLARINDA DOĞDU DİYE TÜRK VATANDAŞI OLMAZ. MADDE 6 – (1) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Soy bağı MADDE 7 – (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. Doğum yeri MADDE 8 – (1) Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. (2) Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır. VATANDAŞLIĞIN DOĞUMLA KAZANILMASI Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, doğum anında kazanılan vatandaşlık olup, yapılan bildirim üzerine doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması soy bağı veya doğum yeri esasına göre olur. 1.1. Türk Vatandaşlığının Soy Bağı İle Kazanılması Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder. Çocuğun Türk vatandaşlığını soy bağı yolu ile kazanmasında çocuğun doğumu anında ana veya babadan yalnız birinin Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ana ve babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması ya da çocuğun Türkiye dışında bir ülkede doğmuş olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel değildir. Evlilik dışında doğan çocuklar: • Ana Türk vatandaşı ise doğum anından itibaren, • Baba Türk vatandaşı ise babalığın tanınması ya da mahkemede babalık kararının verilmesi ile Türk vatandaşı olurlar.      
Devamını Oku
        Türkmenistan'ın Ankara Büyükekelçiliğinden alınan notada, dünya genelinde yayılan COVID-19 salgına bağlı mücbir sebepler yüzünden Türkiye'de kalan ve Türkmenistan'a  ulaşım  imkanı açılana kadar, üllkemizde   bulunan   Türkmenistan vatandaşlarının pasaport süresinin bitmesi nedeniyle illegal duruma düşmelerini önlemek için Turkmenistan mevzuatlan geregince pasaport yerine  geçen  ve  şahın  kimligini  gösteren Türkmenistan'a Dönüş Belgesi'nin ilgili Türk makamlarıca , istisnai olarak, kabul edilmesi ve anılan belge nin Türkmenistan vatandaşlarına Türkiye'de ikamet etmeye hak tanıyan belgelerin verilmesi esnasında kullanılması hususunun degerlendirilmesini talep edilmişir.        Bu kapsamda 6458  Kanunun 23. maddesinin birinci fikras1 hülümleri saklı kalmak koşuluyla halihazirda ülkemizden çıkış ve transit geçiş için kullanılan Türkmenistan'a Dönüş Belgesinin ülkemize giriş ve Türkiye'de ikamet etmeye hak tanıyan  diger belgelerin verilmesi ile bu sürelerin uzatılması sürecinde 6458 sayılı Kanunun 7. ve 21. maddeleri kapsammda belgenin geçerlilik süresine bağlı olarak 26.10.2020 karar tarihi itibariyle  9  (dokuz)  ay  süreliğine  pasaport  yerine geçerli belge olarak kullanılması.    
Devamını Oku
       BİLİNDİĞİ ÜZERE GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019/1 SAYILI GENELGE İLE 01.01.2020  TARİHİNDEN İTİBAREN; TURİSTİK İKAMET İZİNLERİN UZATILMAYACAĞINI DUYURMUŞTU. 08.09.2020 TARİHİNE KADAR BİNLERCE TURİSTİK İKAMET İZNİ UZATNASI RED EDİLMİŞTİ.       PANDEMİ NEDENİ İLE GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 08.09.2020 TARİHİNDE BİR YAZI YAYINLAYARAK. 2019/1 SAYILI GENELGEYİ ASKIYA ALDIĞINI DUYURDU VE TURİSTİK İKAMET İZİNLERİNİ UZATMAYA BAŞLADI. YENİ BAŞVURULARDA DA İTURİSTİK İKAMET İZNİ VERİYORLAR. "Covıd-19 Pandemisi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamayan ve ülkemizde vize/vize muafiyet veya ikamet izni süreleri sona eren ve yeni ikamet izni alamayarak düzensiz duruma düşen yabancıların eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişimleri hususunda mağduriyet yaşadıkları tespit edilmiş olup  “turizm amaçlı ikamet izni kısıtlaması” uygulaması Covid-19 Pandemisi sebebiyle 08.09.2020 tarihinden itibaren askıya alınmıştır." https://www.goc.gov.tr/turizm-amacli-kisa-donem-ikamet-izni-uygulamasi     AŞININ BULUNMASI VE UYGULANMAYA BAŞLANMASI İLE; TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANI 2020 NİSAN AYI İTİBARİ İLE COVİT-19 TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN DÜŞECEK AÇAIKLAMASINI YAPTI.     BU AÇIKLAMA ŞU ANLAMA GELİYOR KISITLAMALAR BİTECEK HAYAT NORMALE DÖNECEK. HERŞEY NORMALE DÖNÜNCE 2019/1 SAYILI GENELGE ASKIDAN İNECEK VE TURİSTİK İKAMET İZNİ UZATMALARI YAPILMAYACAK.      BİZİM TAHMİNLERİMİZE GÖRE NİSAN 2020 DEN SONRA TURİSTİK İKAMET İZNİ UZATMALARI YAPILMAYACAĞI.    TAVSİYELERİMİZ . 1-Turistik uzatma şlemlerinizi son ana bırakmadan BİR AN ÖNCE YAPILMASI 2-2020 De Turistik İkamet İzni RED olduysa Beklemeden HEMEN YENİDEN  BAŞVURU YAPIN. 3-Çalışma izni almak iin İŞVERENLERİNİZİ İKNA EDİN. 4-Evlilik Yapacaksınız erkene alın. 5-Üniversiteye kayıt yaptırıp öğrenci ikameti de alabilirsiniz. PANDEMİ BİTİNCE HAZIR OLALIM; B PLANIMIZI YAPALIM.  MURAT ERŞAHİN GÖÇ DANIŞMANI      
Devamını Oku
İKAMET İZNİ ALMA SÜRECİ TÜM AYRINTILARI İLE 1.AŞAMA Biyometrik Fotoğraf, Pasport Varsa İkamet İzni Adres Bilgileri; İle Göç İdraresi E Randevu sisteminden giriş yapılır; cep telefonunuz ve ya e postanıza doğruma kodu göndererek işlemlere başlarsınız. RANDEVUYU ÇIKTISINI ALIP BEKLEYECEKSİİZ. e-ikamet basvurunuza devam etmek icin; Dogrulama Kodu: 93964445 Basvuru Numarasi: 2020-31-1263333 B001  2.AŞAMA  Bazen 5 dakikada bazen 60 gün sonra size msj gelir. 20 gün içinde evraklarınızı posta ile gönderin diye. Burda önemli olan mutlaka doğrulama kodu sizin telefonunuza gelsin. Başkalrının telefonları ile randevu almayın. Baktınız 60 gün oldu mesaj gelmedi 157 arayın. 2020-31-1263333 numarali e-ikamet basvurunuza iliskin dosyanizi 20 isgunu icerisinde postayla basvuru yaptiginiz ilce goc idaresine iletmeniz gerekmektedir B001 3.AŞAMA​​​​​​ Dosyanızı hazırladınız 20 iş günü içinde gönderdiniz. göç idaresinin dosyayı değerlendirmek için; 90 gün zamanı var.  Değerlendirme aşamasında eksik evrak gelirse. SAYIN  K***** M****** R*** BASVURUNUZLA ILGILI IKAMET IZNI HARC BEDELI ODEME MAKBUZUNU 30 GUN ICINDE FATIH ILCE CALISMA GRUP BASKANLIGIMIZA ELDEN TESLIM ETMENIZ GEREKMEKTEDIR. POSTA YOLUYLA GONDERILEN EKSIK EVRAKLAR KABUL EDILMEYECEKTIR.DIGER AILE UYELERININ DURUMUNU SORUNUZ. 1910240A650 B001 GÖÇ İDARESİNE GİDİP EVRAKLARINIZI TAMAMLAYIN. HERŞEY NORMALSE VE EKSİKSİZSE; BİR HAFTA İLA ÜÇ AY ARASINDA ONAY MESAJI GELİR. Sayın MEDINE A********** 2020-36-0452973333 nolu ikamet izni talebiniz olumlu değerlendirilmiştir. Your residence permit request 2020-36-0452973333 numbered has been evaluated positively.   4.AŞAMA Hayırlı olsun.Artık sistemde İkamet İzniniz var. Şimdi Kartınız Postaya varilip size gelecek. PTT verilme süreside 7 gün ila 60 gün arasında sürüyor. Yoğunlığa göre değişebilir. Ikamet belgeniz 265025093336826 barkotla adresinize gonderildi. Your residence document has been posted to your address with the barcode number 265025333826 B001 MURAT ERŞAHİN GÖÇ DANIŞMANI www.turkpermit.com.tr 0 850 888 0 157  0 533 262 37 42
Devamını Oku