logo

Copyright ©2018 TürkPermit

YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların, ikamet izni alabilmeleri için zorunlu olarak yapılması gereken özel sağlık sigortası bulunmalıdır. Özel sağlık sigortası İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin ikamet izni verilmesi için kesilmektedir. Bu sağlık sigortası ile yabancı, anlaşmalı olan özel hastanelerden indirimli yararlanabilmektedir. 

Yabancılara Genel Sağlık Sigortası

▶ Genel Sağlık Sigortasından yararlanacak yabancı uyruklular kimlerdir?

* Karşılıklılık esası dikkate alınmak şartıyla;

• Oturma izni almış,
• Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan,
• Türkiye’deki yerleşim süresi kesintisiz bir yılı geçen ve bu tarihten itibaren talepte bulunan yabancı ülke vatandaşları genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

▶ Yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortasına başvurması zorunlu mudur?

Hayır, yabancı uyruklu vatandaşlar talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilirler.

▶ Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmak için nereye başvuru yapması gerekmektedir?

Yabancı uyruklu kişilerin adreslerinin bulunduğu yere en yakın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

▶ Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi evraklar ile başvuru yapması gerekmektedir?

• İkamet izin belgesi,
• İlgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi,
• Taahhütname formu

▶ Yabancı uyruklu kişiler hangi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir?

Yabancı uyruklu kişilerin; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları dışında kalan diğer hastalıklarının tedavisi genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/sikca_sorulan_sorular/gss_saglik_aktivasyon

Türkpermit ikamet izni randevunuzu alırken özel sağlık sigortanızıda aynı gün içerisinde size teslim edebilir. 

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın