logo

Copyright ©2018 TürkPermit

Yabancı Uyruklu Çocukların Türkiye’de Okul Kayıtları

Eğitim – öğretim kişinin yaşantısı için vazgeçilmez bir varlıktır. Türkiye Cumhuriyeti de anayasası ile Türkiye’de bulunan çocuklara eğitim olanaklarını sağlayacağına dair bir güvence vermiştir. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. maddesine göre: 

“Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. İlköğretim parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için hak ve zorunludur.”

Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklularının çocuklarının eğitiminin nasıl ilerleyeceği merak konusudur. 
Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin 29. maddesinde açıkça anlatılmıştır. Bu maddeye göre:
1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında:
a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.
b) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır.
c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez.

Ancak, anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.

(2) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranır.

(3) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, okulların kayıt-kabul şartları dikkate alınarak; denklik belgeleri ve program uyumuna göre ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara veya mesleki eğitim merkezlerine dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle yerleştirilirler. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

Türkiye’de resmi bir şekilde ikamet izni olan vatandaşlar milli eğitim müdürlüklerine müracaat ederek çocuklarını okullara yazdırabilmektedirler. Herhangi bir ikamet izni olmayan kişilerin göç idaresi ile iletişime geçip “geçici kimlik numarası” almaları gerekmektedir.
Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın