logo

Copyright ©2018 TürkPermit

VATANSIZLIK NE DEMEKTİR ?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 50 nci ve 51 inci maddelerinde vatansız kişiler düzenlenmiştir.

Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 47 ila 50 nci maddelerinde vatansız kişiler düzenlenmiştir.

 

Bu blog yazımızda sizlere vatansızlık ne demektir ? vatansız kimlere denir bu konudan bahsedeceğiz. Vatansızlık, hiçbir devletle uyrukluk bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Heimatlos (haymatlos) denmektedir. 

Uluslararası hukukta ise vatansız kişiler, ilk kez 1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme'ye konu olmuşlar ve bu kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin olası en geniş uygulamasının güvence altına alınması hedeflenmiştir. Bu sözleşme ile "vatansız kişi" terimi için uluslararası hukukta kabul gören bir tanım yapılırken, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda vatansız kişilerin koruma altına alınan haklarının çerçevesi çizilmiştir. 

Valiliklerce vatansız olduğu tespit edilenlere Vatansız Kişi Kimlik Belgesi verilmektedir. Harca tabi olmayan bu belge her birey için ayrı olarak düzenlenmektedir. Vatansızlık halinin devamı: Vatansız Kişi Kimlik Belgesi vatansızlık hali devam ettiği sürece her iki yılda bir yenilenmektedir. Ancak başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz.

VATANSIZ KİMLİK BELGESİNE SAHİP KİŞİLERİN HAK VE GÜVENCELERİ;

* Kanunda yer alan ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunmak,

* Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmemek,

* Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulmak,

* Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmak,

* 5682 sayılı Pasaport Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilmek,

 

Türkiye'de ikamet izni, çalışma izni, deport kaldırma, evlilik, öğrenci kayıtları gibi her türlü hizmet için bize ulaşabilirsiniz: 0850 888 0 157 - 0212 534 64 04

 

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın