logo

Copyright ©2018 TürkPermit

TÜRKİYE'DE ÖLEN YABANCILARIN CENAZE İŞLEMLERİ NASIL OLUR ?

Bu blog yazımızda, Türkiye'de vefat eden yabancı uyruklu kişilerin defin işlemlerinin nasıl olabileceğinden bahsedeceğiz. Ölen kişinin yaşadığı hayata ve yakınların duyduğu acıya saygı göstererek özenli bir hal tutulmalıdır. Bağlı olduğu inanışlara göre cenaze gömme, yakılma veya ülkesine gönderme gibi işlemler ile uygulanabilir.

Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi işlemine ilişkin usul ve esaslar 31.10.2011 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren 71/1 tarihli Genelgede gösterilmiştir.

Türkiye’de cenaze işlemleri vefat eden kişinin ölümü ile başlayıp mezar yerine defnedilmesi ile son bulmaktadır. Vefat defin işlemleri ölen kişinin nerede ve nasıl öldüğüne göre değişiklik göstermektedir. Vefat eden kişi doğal nedenler ile evde vefat etmiş ise ölen kişiye ait nüfus kağıdı aslı ya da nüfus kayıt örneği ile ölümün gerçekleştiği il/ilçe belediye tabipliğine başvurularak “Ölüm Belgesi” ve “Gömme İzin Belgesi” alınır. Ölüm Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 10 gün içerisinde Nüfus müdürlüğüne bildirilir.

ÖLÜM BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI MAKAM

 

Yabancı kişinin ölüm durumunda doğrudan vatandaşı olduğu ülkenin Türkiye'deki Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarına bildirimde bulunulacaktır.

Tüm ülkelerin Türkiye'deki Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarının adres ve iletişim bilgilerini (1 Şubat 2012 tarihindeki hali) toplu halde indirmek için tıklayınız.

BİLDİRİM ESNASINDA GEREKLİ EVRAKLAR

Ölen yabancı şahısların ölüm bildirimi işlemlerinde;
a) Genelgenin 3 nolu ekinde yer alan ve olayın nerede, nasıl ve ne zaman vuku bulduğunun ve varsa faillerinin açıklama bölümünde ayrıntılı olarak gösterildiği bildirim formu,
b) Otopsi raporu, ölü muayene tutanağı, trafik kaza raporu gibi belgelerin birer örneği,
c) Ölüm olayının, ilgili yabancı ülkede nüfusa işlenebilmesi için iki nüsha ölüm belgesi,
d) Ölenin kimliğini ve adresini tespite yarar pasaport, ehliyet, kimlik kartı v.s. belgelerin aslı veya örneği,
e) Ölenin cesedi konsoloslukça teslim alınmamışsa cesetle ilgili yapılan işlemin, gömülmüşse mezar yerini bildiren bir yazı,
f) Tereke eşyası teslim alınmamışsa, yabancı ve Türk paraları dahil listesi ile birlikte bu eşyanın ne şekilde teslim alınacağının sorulduğu bir yazı, İlgili Büyükelçiliğe veya Konsolosluğa doğrudan faks yoluyla gönderilir ve evrak aslı bilahare posta yoluyla gönderilir.
Ancak, otopsi raporunun hazırlanması veya diğer evrakın ikmali zaman alacaksa, gecikmelere neden olunmaması için yukarıdaki evrakın ikmali beklenmeksizin, ilgili Başkonsolosluğa faks yoluyla (veya telefonla) ölüm olayı hakkında bilgi verilip evrak ikmal edildiğinde gönderileceği belirtilmelidir.

SURİYE UYRUKLU KİŞİLERİN ÖLÜM DURUMUNU BİLDİRMESİ

Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Suriye uyruklu şahıslara ilişkin ölüm bildirimi evrakı anılan ülke Başkonsoloslukları yerine doğrudan Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmeli ve Bakanlığımıza bilgi verilmelidir.

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın