logo

Copyright ©2018 TürkPermit

Gürcistan uyruklu yabancılara, Karadenizde mevsimlik tarım işçisi Muafiyeti

Mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancılar, Türkiye’deki yasal kalış sürelerini geçmemek kaydıyla bir takvim yılı içerisinde en fazla 90 gün süreyle çalışma izninden muaf olarak çalışabilecektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslara uygun olmak şartıyla; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerimizde çay ve fındık hasat dönemlerinde ihtiyaç duyulan mevsimlik işçi ihtiyacını karşılamak üzere YUMI-Net sistemi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

 

Genel Esaslar

1- Mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışmak üzere çalışma izni muafiyeti sadece Gürcistan uyruklu yabancılara uygulanacaktır.

2- Belge düzenlenecek yabancılar bir takvim yılında en fazla 90 (doksan) gün süreyle mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışabilecektir.

3- Çalışma izni muafiyetinden yararlanmak isteyen yabancılar, YUMI-NET web uygulaması https://yuminet.ailevecalisma.gov.tr üzerinden kişi bilgilerini girerek başvuru yapabilecektir.

4- Yabancıların YUMI-NET sistemi üzerinden oluşturulan başvuru formu ile birlikte en kısa sürede Kaymakamlıklara başvuruda bulunarak başvuru formunu onaylatması gerekmektedir.

5- Başvurular;

a) Pasaport ile giriş yapanlar

-YUMI-Net’ten Oluşturulan Başvuru Belgesi

-Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge

b) Ulusal Kimlik Kartı İle Giriş Yapanlar

-YUMI-Net’ten Oluşturulan Başvuru Formu

-Ulusal Kimlik Kartı

-Giriş-Çıkış Belgesi (Hudut Kapısında düzenlenir)

c) İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunanlar

- YUMI-NET’ten Oluşturulan Başvuru Belgesi

- Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge

- İkamet İzni Belgesi ile yapılabilecektir. 

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın