logo

Copyright ©2018 TürkPermit

ÇALIŞMA İZİNSİZ ÇALIŞAN YABANCILAR İÇİN UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu vatandaşların çalışması 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, izne tabiidir.


İşyerinizde veya evinizdeki yabancı uyruklu kişiyi çalışma izni olmaksızın çalıştırdığınız takdirde hem işverene hem de çalışana uygulanacak idari para cezaları olacaktır. 
 

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin yedinci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Çalışma izni başvurusu ve çalışma izni detaylı bilgiler için bize ulaşabilirsiniz : +90 535 108 93 95 - 0850 888 0 157

 
Aşağıdaki tabloda uygulanacak olan idari para cezalarının miktarını öğrenebilirsiniz.

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın