Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Aşağıda yer alan açıklamaları lütfen dikkatle okuyunuz.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde burada yer alan uygulamaları kabul etmiş olacaksınız.

Uyarı: Bu sayfada yer alan tüm başlıklar yasal uyarı ve kullanım şartlarını kapsamaktadır.

İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA KARAR VERİCİ MAKAM; GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜDÜR. GÖÇ POLİTİKALARINA GÖRE ZAMAN ZAMAN KARARLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları

Bir tarafta;

TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi No:32/A Fatih / İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 8810326523

 

Diğer tarafta;

Danışmanlık ve/veya aracılık hizmetinden yararlanan (HİZMET ALAN)

1.1- Yukarıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla iş bu aracılık ve/veya danışmanlık hizmeti sözleşmesi tanzim edilerek onaylanmıştır.

MADDE 2- Tanımlar

2.1- Sözleşmenin taraflarından TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. , bu sözleşmede aracılık ve/veya danışmanlık faaliyetine yönelik olarak hizmet alan müşteriye hizmet sunan firmayı; diğer taraf ise, danışmanlık ve/veya aracılık hizmetinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

2.2- İş bu sözleşmede TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. , aracılık ve/veya danışmanlık hizmetinden yararlanan gerçek veya tüzel kişi ise HİZMET ALAN ifadeleriyle adlandırılacaktır.

MADDE 3- Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusunu;

3.1- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’nin HİZMET ALAN’a, taraflarca iş bu sözleşmede belirlenen ücret karşılığında,

– Türkiye’de ikamet etme isteğinde bulunan yabancılara, ikamet işlemleri ve süreç hakkında bilgilendirme ile yabancı uyruklu kişilerin Göç İdaresi Başkanlığı nezdinde yapacakları ikamet izni başvurularında izlemeleri gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmeti vermesi,

– Bununla beraber yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni kapsamında doldurmaları gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerini vermesi, iş bu hizmetin şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, oluşturmaktadır.

MADDE 4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ile Sözleşmenin Kapsamı

4.1- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.; HİZMET ALAN’ın talebi doğrultusunda Türkiye’de ikamet etmek amacıyla HİZMET ALAN tarafından Göç İdaresi nezdinde yapılacak olan ikamet izni başvurularına ilişkin olarak bu süreçte izlemeleri gereken aşamaların neler olduğu, bu süreçte hangi usul ve esaslara uyulması gerektiği konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

4.2- HİZMET ALAN; danışmanlık hizmeti alınmasından sonra Göç İdaresi nezdinde yapılacak olan başvuruyu bizzat kendisi veya vekili/ temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi, HİZMET ALAN tarafından TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’ye yönelik talepte bulunulması halinde; HİZMET ALAN adına Türkiye’de ikamet izni alınması amacıyla Göç İdaresi nezdinde yapılacak olan başvuru, bizzat TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından da yapılabilir. Bu aşamada TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.; HİZMET ALAN’ın ikamet izni kapsamında doldurması gerekli olan formların hazırlanıp, tasnif edilerek Göç İdaresi veya ilgili diğer kurum/ kurumlardan randevu alınması hizmetini de sunmaktadır.

4.3- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından HİZMET ALAN’a sunulan danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri karşılığında HİZMET ALAN tarafından, taraflar arasında belirlenen danışmanlık hizmeti ücreti ödenecektir. Söz konusu danışmanlık hizmeti ücretinin ödenmesi, hizmet sözleşmesinin HİZMET ALAN tarafından onaylanmasından sonra TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından belirtilen ve HİZMET ALAN’a bildirilen ödeme yöntemleriyle yapılacaktır. TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından ödemenin banka havalesi, EFT veya elden nakit olarak alınması üzerine ödemeye ilişkin fatura, makbuz vb. her türlü belge gecikmeksizin HİZMET ALAN’a verilecektir/ ulaştırılacaktır.

4.4- HİZMET ALAN tarafından iş bu danışmanlık ve/ veya aracılık sözleşmesi onaylanmadığı takdirde taraflar arasında sözleşme kurulmuş olmayacağından HİZMET ALAN tarafından TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’ye yönelik hiçbir talep kabul edilmeyecektir.

4.5- İş bu sözleşme metni HİZMET ALAN tarafından onaylanmadan TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş., HİZMET ALAN’dan hiçbir ücret talep edemeyecektir. Hizmet sözleşmesi ilişkisi kurulmadan TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. hiçbir şekilde HİZMET ALAN’dan ücret talep edemez, ödenen ücret de bu durumda TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından kabul edilemez. Taraflar arasında hizmet akdi ilişkisi kurulmadan TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. lehine HİZMET ALAN tarafından herhangi bir nedenle ücret ödemesi yapıldığı takdirde, ödemenin TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından tespiti halinde gecikmeksizin HİZMET ALAN’a yaptığı ödeme iade edilecektir.

4.6-HİZMET ALAN tarafından iş bu sözleşmenin onaylanması işlemi www.turkpermit.com.tr web sitesi üzerinden onaylanarak gerçekleştirilecektir. HİZMET ALAN tarafından onaylama işleminin yapılmasıyla taraflar arasında danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti sözleşmesi akdedilmiş olacaktır. Onaylama işleminin gerçekleşmesi ile danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti sözleşmesine ilişkin ücret muaccel hale gelmektedir.

4.7- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’nin faaliyet alanı Göç İdaresi işlemlerine ilişkin danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri ile sınırlı olup, hiçbir şekilde doğrudan ikamet izni başvurularını değerlendirme, kabul etme, reddetme, izin verme şeklinde yetkileri bulunmamaktadır. TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.; Göç İdaresi’nin veya herhangi resmi bir kurumun bir yan kuruluşu statüsünde olmayıp, devletin resmi organları tarafından kurulan bir devlet kurumu niteliğinde değildir.

4.8- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.; bulunduğu ülkedeki kanun ve yönetmeliklere göre kayıtlı, operasyonel ticari hizmet veren ve aynı zamanda Göç İdaresi işlemlerine ilişkin danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri veren sorumlu hizmet kuruluşudur. TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından; HİZMET ALAN’a yönelik olarak sunulan aracılık ve/ veya danışmanlık hizmetlerinin karşılığı olarak talep edilen aracılık ve/ veya danışmanlık hizmet ücreti haricinde hiçbir şekilde ek ödeme talep edilemez.

MADDE 5- Sözleşmenin Süresi ve Sorumluluk

5.1- Sözleşme; HİZMET ALAN tarafından TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’e ait www.turkpermit.com.trweb sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylanması ile kurulur. HİZMET ALAN tarafından sözleşmeye ilişkin aracılık ve/ veya danışmanlık hizmeti ücretinin, TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’e ödenmesi anına kadar TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.; herhangi bir aracılık ve/ veya danışmanlık hizmeti yürütemez. Bu amaçla HİZMET ALAN tarafından ödemenin banka havalesi yoluyla, EFT yoluyla veya elden nakit olarak TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. merkezine yapılması anına kadar, TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından danışmanlık, form tasnifi ve randevu almak başta olmak üzere hiçbir işlem yapılamaz.

5.2- HİZMET ALAN tarafından TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’e ait www.turkpermit.com.trweb sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylandıktan sonra akdin kurulmasının ardından ödeme yapılması halinde; TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. ödemenin alındığı tarih itibariyle, danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetini yerine getirme yükümlülüğü altına girer.

5.3- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından; Türkiye’de ikamet etme isteğinde bulunan HİZMET ALAN’a, ikamet işlemleri ve süreç hakkında bilgilendirme ile HİZMET ALAN’ın Göç İdaresi Başkanlığı nezdinde yapacağı ikamet izni başvurularında izlemesi gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmetinin verilmesi ve bununla beraber HİZMET ALAN’ın ikamet izni kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerinin vermesiyle TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’in danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetine ilişkin tüm yükümlülüğü sona erer.

5.4- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından iş bu sözleşmede belirtilen şekilde , taraflarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak danışmanlık ve / veya aracılık hizmetlerinin yerine getirildiği halde, HİZMET ALAN’a Göç İdaresi veya ilgili diğer herhangi bir resmi kurum tarafından ikamet izni verilmemesi, başvurunun reddedilmesi vb. tüm haller başta olmak üzere HİZMET ALAN’ın amacına ulaşamadığı tüm hallerde TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş., HİZMET ALAN tarafından kendisine ödenen danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti ücretini iade etmekle yükümlü değildir.

5.5- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’in iş bu sözleşmeden doğan sorumluluğu; HİZMET ALAN tarafından TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’e ait www.turkpermit.com.trweb sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylanması anından itibaren başlayıp, TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’in HİZMET ALAN’ın ikamet izni kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerinin verilmesi anına kadar olan süreyi kapsamaktadır. TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından randevunun alınmasından itibaren; HİZMET ALAN tarafından 3. Kişiler ile gerçekleştirilecek işlemlerin, TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

MADDE 6- Ücret

6.1- TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından HİZMET ALAN’ın menfaatine uygun olarak; Türkiye’de ikamet etme isteğinde bulunan HİZMET ALAN’a, ikamet işlemleri ve süreç hakkında bilgilendirme ile HİZMET ALAN’ın Göç İdaresi Başkanlığı nezdinde yapacağı ikamet izni başvurularında izlemesi gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmeti vermesi ve bununla beraber HİZMET ALAN’ın ikamet izni kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerini vermesi karşılığında; HİZMET ALAN tarafından TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’ e ait olan banka hesaplarından herhangi bir banka hesabına 650 TL(Altı Yüz Elli Türk lirası) danışmanlık ve/ veya aracılık hizmet ücreti ödenecektir. TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.; danışmanlık ve/ veya aracılık hizmet ücretinin tek taraflı olarak arttırılması hakkını saklı tutar.

6.2- HİZMET ALAN tarafından ödemenin nakit olarak yapılmasının TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’den talep edilmesi halinde ödeme; HİZMET ALAN tarafından TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.nin Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi No:32/A FATİH/ İSTANBUL adresine bizzat müracaat edilerek yapılır. Ödeme nakit olarak TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. genel müdürüne, genel müdüre yapılamaması halinde genel müdür yardımcısına, bu halde de yapılamaması halinde TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. merkez binasında çalışan daimi çalışanlardan birine makbuz karşılığında yapılır. Ödemenin TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından elden nakit olarak alınması halinde TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından HİZMET ALAN’a makbuz veya bu amaca uygun bir belge düzenlenmesi zorunludur. Makbuz karşılığında ödemenin elden nakit olarak alınması halinde; TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından HİZMET ALAN’ın hak ve menfaatlerine uygun olarak danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri gecikmeksizin yerine getirilir.

MADDE 7- Sözleşmenin Feshi

7.1- Feshi halinde hizmet verilmeye başlanmışsa ücret hiçbir şekilde istenemez. Hizmet verilmeye başlanmasının ölçütü ise hizmetin ifası için gerekli evrak listesinin hizmet alana bildirilmiş olmasıdır. İş bu sözleşmenin; HİZMET ALAN tarafından, TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’e ait olan www.turkpermit.com.trweb sitesi üzerinden onaylanarak kurulmasından sonra HİZMET ALAN tarafından feshi halinde, fesih öncesinde TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri verilmeye başlanmışsa, hizmetin bedeli hiçbir şekilde HİZMET ALAN tarafından istenemez. Hizmet verilmeye başlanmasının ölçütü ise hizmetin ifasına yarar evrak listesinin HİZMET ALANA bildirilmiş olmasıdır.

7.2- İş bu sözleşmenin TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından, HİZMET ALAN’ın TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’ye ait www.turkpermit.com.tr web sitesi üzerinden sözleşmenin onaylanması ile yürürlüğe girmesinden sonra TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından feshi halinde, TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş., HİZMET ALAN tarafından fesih anına kadar yapılan tüm ödemeleri ödeme tarihine kadar işlemiş ve işleyecek olan yasal faiziyle birlikte HİZMET ALAN’a gecikmeksizin iade etmek zorundadır.

MADDE 8- Tebligat

8.1- Aksi belirtilmedikçe, iş bu sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, yazılı olarak ve elden teslim sureti ile veya iadeli taahhütlü posta (ön ödemeli) veya uluslararası tanınmış bir kurye (günlük dağıtım yapan) servisi ile tarafların yukarıda belirtilmekte olan adreslerine veya tarafların bu amaçla diğerine yazılı bir ihbar ile bildireceği diğer bir adrese gönderilecektir.

8.2- Taraflar yukarıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 9- Yetkili Mahkeme

9.1- İş bu sözleşmeden doğan ve doğacak olan her türlü hukuki uyuşmazlık ve ihtilafın çözümüne ilişkin taraflar İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.

MADDE 10- Yürürlük

10.1- İş bu sözleşme; TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.’e ait olan www.turkpermit.com.tr web adresinde yer alan sözleşme metninin HİZMET ALAN tarafından kabul edilip, onaylandığını bildirmesiyle, onaylama işleminin HİZMET ALAN tarafından gerçekleştirilmesiyle yürürlüğe girer. HİZMET ALAN; onaylama işlemi ile birlikte TÜRKPERMİT ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetlerinin iş bu sözleşmede yer alan usul ve esaslara göre gerçekleştirileceğini kabul ve beyan eder