VİZE İŞLEMLERI

VİZE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yabancı uyrukluların değişik amaçlarla yapacakları Türkiye seyahatleri öncesinde ülkemizin uyguladığı vize rejimini incelemeleri önem taşımaktadır.

Turizm ve iş görüşmesi amacıyla yapılacak ziyaretler ile çalışma ve eğitim amacıyla yapılacak ziyaretlerde uygulanan vize rejimi arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Ayrıca Türkiye’nin diğer ülke vatandaşlarına uyguladığı vize rejimi karşılıklılık ilkesine göre ülkeden ülkeye de değişmektedir.

 


TURİST VİZESİ

- Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, açık kimliği, davetli listesi, ikamet adresi, irtibat numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Şayet, davet eden taraf bir kurum ise, vergi levhası talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin sözkonusu davet mektubunda, davetlinin iaşe ve ibate sorumluluğu kendine ait olmak üzere iaşe ve ibatesini karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkana sahip olması şartı aranmaktadır.

ÇALIŞMA VİZESİ

- Yabancılar, yurtdışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki dış temsilciliklerimize yaparlar. Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan yabancıdan, dış temsilciliklerimizce Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı ülkemizde ikamet izni yerine geçtiği için dış temsilciliklerimiz tarafından verilen “Çalışma Meşruhatlı Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir. - Ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığına bağlı birimlerde çalışacak personele Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumuna bağlı Üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından çalışma izni verilmektedir.

STAJ VİZESİ / ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETLERİ

- Yabancıların Çalışma izinleri hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışma İzin Muafiyetleri” başlığı altında yeralan 55 inci madde kapsamının dışındaki her türlü özel staj başvurularında, başvuru sahibinin 4817 Sayılı Kanuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması gerekmektedir. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin çalışma izni muafiyetlerini düzenleyen 55 inci maddesinde yabancıların hangi durumlarda ve ne kadar süre ile çalışma izninden muaf oldukları belirtilmektedir. Sözkonusu madde aşağıda sunulmuştur. Bu çerçevede, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Basın Meşruhatlı Vizeler

a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,

Tur Operatörü Vizesi:

b) Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar,

Taşımacılık Vizesi

c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler,

Türkiye’deki yabancı Din Kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel

ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar,

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi vizesi

d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanlar,

TURİST VİZESİ

- Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, açık kimliği, davetli listesi, ikamet adresi, irtibat numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Şayet, davet eden taraf bir kurum ise, vergi levhası talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin sözkonusu davet mektubunda, davetlinin iaşe ve ibate sorumluluğu kendine ait olmak üzere iaşe ve ibatesini karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkana sahip olması şartı aranmaktadır.

ÇALIŞMA VİZESİ

- Yabancılar, yurtdışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki dış temsilciliklerimize yaparlar. Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan yabancıdan, dış temsilciliklerimizce Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı ülkemizde ikamet izni yerine geçtiği için dış temsilciliklerimiz tarafından verilen “Çalışma Meşruhatlı Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir. - Ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığına bağlı birimlerde çalışacak personele Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumuna bağlı Üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından çalışma izni verilmektedir.

STAJ VİZESİ / ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETLERİ

- Yabancıların Çalışma izinleri hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışma İzin Muafiyetleri” başlığı altında yeralan 55 inci madde kapsamının dışındaki her türlü özel staj başvurularında, başvuru sahibinin 4817 Sayılı Kanuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması gerekmektedir. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin çalışma izni muafiyetlerini düzenleyen 55 inci maddesinde yabancıların hangi durumlarda ve ne kadar süre ile çalışma izninden muaf oldukları belirtilmektedir. Sözkonusu madde aşağıda sunulmuştur. Bu çerçevede, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar, b) Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar, c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler, ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar, d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanlar, e) İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar, f) Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenler, g) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancılar (program süresince), ğ) Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancılar, h) Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar, ı) Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler (sözleşmeleri süresince), i) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamların, j) Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanlar. 55 inci madde kapsamında ülkemize gelen yabancıların ikamet izinleri “Kısa Dönem” ikamet izni olarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilmektedir. Muafiyet süreleri uzatılmamakta olup, bu kapsamdaki yabancılar bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu ikamet tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha fazla çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması zorunludur.

Basın Meşruhatlı Vizeler

- Daimi göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek uluslararası basın mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” almaları istenmemektedir. Eğer yabancı vizeye tabi ise turistik vize alması yeterli olacaktır. Kısa süre için gelen yabancı basın mensuplarına talep etmeleri halinde Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce ülkemizde bulunacakları süre kadar geçerli geçici basın kartı düzenlenebilir. Geçici basın kartı en fazla 3 ay süreli verilir ve gerektiğinde 3 ay daha uzatılabilir. Kısa dönem ikamet izni alan basın mensuplarından ayrıca çalışma izni istenilmemektedir. Atanan basın mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” alabilmeleri izne tabidir.

Tur Operatörü Vizesi:

- Tur operatörü temsilcisi yabancılar, sekiz aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerinden ikamet izni talep eden yabancıların başvuruları “turizm amaçlı kalacaklar” kapsamında değerlendirilmektedir.

Taşımacılık Vizesi

- Taşımacılık vizesine başvuran yabancılara gerekli belgelerini ibraz etmeleri halinde 1 yıl geçerli müteaddit giriş vizesi verilebilir.

Türkiye’deki yabancı Din Kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel

- Din kurumlarında görevlendirilen yabancıların çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Bakanlığımız kanalı ile yapılmakta ve ülkemizde çalışmak üzere ikamet izinleri ise İçişleri Bakanlığınca verilmektedir.

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi vizesi

- Kazı ve Araştırma için dış temsilciliklerimiz aracılığıyla amacına uygun vize alınarak ülkemize giriş yapılması gerekmektedir. - Film ve Belgesel çekimi amaçlı ülkemize gelecek olan yabancıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Valilik’ten izin belgesi alması gerekmektedir. - Türkiye’de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, incelemeler ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için doğrudan ilgili kuruluşlara başvuru yapılır. Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, yurt içinde başvuru sahibinin kendi diplomatik temsilciliği aracılığıyla Bakanlığımıza; yurtdışında ise dış temsilciliklerimiz aracılığıyla Bakanlığımıza yapılmaktadır.

Vize Süreleri

Fotoğraf Wikipedia'dan alınmıştır