logo

Copyright ©2018 TürkPermit

Türkiye'de Çalışma İzni

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye'de çalışmak isteyen tüm yabancı uyruklu bireylerin, Türkiye'de işe başlamadan önce bir çalışma izni almaları gerekmektedir. Türkiye'den veya yurt dışından çalışma izni başvurusu yapmak mümkündür. Bir işverenin, çalışma iznine sahip olmayan bir yabancı işçiyi işe alması yasa dışıdır. Aksi takdirde, yabancının sınır dışı edilmesine ek olarak, çalışma izni olmadan işverenlere ve yabancı çalışanlara idari para cezası verilir.

Türkiye'de çalışmak isteyen yabancılar çalışmalarına başlamadan önce çalışma iznini almalıdırlar. Başvurular bir şirket / işletme kuruluşu aracılığıyla yapılmalıdır. Bir yabancının çalışma izni için, işveren ve kabul edilmiş olduğu belirli bir iş olmadan, kendi başına başvuruda bulunması mümkün değildir. Bir yabancı, belirli bir işten bağımsız olarak çalışma hakkına sahip değildir ve bu hakkı korumaya devam etmesine izin veren genel bir çalışma izni yoktur.

Türkiye'de yabancı işçilerin ikametine bağlı olarak çalışma izni almak için izleyebileceği iki farklı yol vardır;

 • Öğrencilere verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere; turizm, medikal tedavi, spor faaliyeti vb., ev hizmetleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi alanlar için ve en az 6 ay süreyle geçerli ikamet iznine sahip olan yabancılar, çalışma izni almak için TÜRKPERMİT aracılığı ile T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurabilirler.
 • Yabancı uyruklu kişinin geçerli bir ikamet iznine sahip olmaması halinde, ikamet ettiği ülkedeki veya vatandaşlık ülkesindeki Türk Konsolosluğu'na konu ile ilgili başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak çalışma izni başvurularında TÜRKPERMİT tüm dosyayı hazırlamakta olup işlemleri en hızlı şekilde yapmaktadır.

 

Türkiye'den Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim amaçlı ikamet izinleri dışında, en az 6 ay geçerli bir ikamet izni bulunan yabancılar TÜRKPERMİT aracılığı ile T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurabilirler.

Türkiye'deki yabancı işveren ve işçiler, T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gerekli belgeler ile birlikte online başvuruda bulunmalıdır. Çalışan ve işveren tarafından verilecek belgeler farklıdır. Online başvuru sırasında hem çalışan hem de işveren hakkında bilgi istenir. Ardından, gerekli olan belgelerin, yabancı çalışma izni otomasyonu sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun (UİK) icra yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamındaki belgeleri ve başvuruları inceler. Çalışma izni başvurusu sonucu ise çevrimiçi e-posta olarak bildirilir. Çalışma izni başvuru ve takibi TÜRKPERMİT tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

Türkiye Dışından Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geçerli ikamet iznine sahip olmayan yabancı kişiler, ikamet ettikleri ülkeden veya vatandaşlıklarından çalışma izni için başvurabilirler. Ancak, bu başvuru pasaport, vize başvurusu, bir fotoğraf ve iş sözleşmesinin bir kopyası ile birlikte, ikamet edilen ülkedeki veya vatandaşlık ülkesindeki Türk Konsolosluğu'na yapılmalıdır.

İşveren, konsolosluğa yapılan başvuruyu takip eden 10 gün içinde (referans numarası ile) T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrimiçi başvuru yapmalıdır. Türkiye'de çalışma izni başvurusu online olarak yapılmaktadır. Tüm belgeler eksiksiz ve doğru ise onaylanma süreci ortalama 30 gün olup, onaylandıktan sonra başvuru sahibi e-posta ile bilgilendirilir. Çalışma izni başvuru ve takibi TÜRKPERMİT tarafından yapılmaktadır.

Kimler Türkiye'de Çalışma İzni Alabilir?

 • Yasa, hali hazırda çalışmakta olan veya çalışma başvurusunda bulunan yabancılara, mesleki kursiyerlere başvuran yabancılara veya mesleki stajyerlere ve stajyerlik için başvuran yabancılara, sınır ötesi hizmet sağlayıcıları olan ve geçici olarak hizmet veren yabancılara, gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.
 • Kanunun kapsamına ek olarak, limited şirketlerin yönetici ortakları, anonim şirket ortakları olan yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlara bölünmüş sınırlı ortaklıkların yönetici ortakları çalışma izni almalıdır.
 • Yasa, Türkiye'de çalışan / çalışacak olan yabancıların çoğunu içeriyor olsa da, bazı iş kollarının çalışma izni gerektirmediği düşüncesi nedeniyle, birçok yabancı, çalışma izninin yükümlülüğünün farkında değildir. Bununla birlikte, çalışma izni gereksinimlerine yönelik bazı istisnalar da vardır.
 • Ev hizmetleri çalışma izni, Evde çocuk bakım elemanı, çocuk bakımı, Yaşlı bakımı ve Hasta bakımı ve engelli bakımı başlığı altındadır. Ev hizmetleri çalışma izninde bu iş kolları hariç başka bir başvuru yapılamamaktadır.

 

Çalışma İzni Başvurularında İstenen Temel Evraklar Nelerdir?

Başvuru sürecinde bazı belgelerin online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ancak, bu belgeler işinize ve uygulamanızda verdiğiniz bilgilere göre farklılık gösterebilir. Oturma izni (en az 6 ay kala), pasaport, fotoğraf, yabancı kimlik numarası, belirli süreli iş sözleşmesi, iş yerinin resmi gazetede yer alan ticaret sicilinin çıktısı, ticaret sicilinden iyi durum belgesi, vergi sicil belgesi, şirkete ilişkin diğer belgeler ve başvuru şirket adına başkası tarafından yapılmış ise vekaletname, yabancı çalışma izni için gerekli evraklar arasında en temel olanlarıdır.

Ayrıca, yabancı uyruklu başvuru sahiplerinden iş için diplomalarını ve sertifikalarını sunmaları istenecektir. Ancak, en az üç yıldan beri bir Türk ile evli olmak veya bir Türk velisine sahip olmak gibi diğer belirli koşulları yerine getirmeniz durumunda, çalışma iznini daha kolay kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu, standart çalışma izni kriterlerinin (Bakanlığın bunu değerlendirme kriterleri olarak tanımladığı) başvurunuzun değerlendirmesinde uygulanmayacağı anlamına gelir. Bu durumda, diğer destekleyici belgeleri yüklemeniz gerekir. Başvuru işleminin sonuna geldiğinizde, sistem hangi belgeleri yüklemeniz gerektiğini gösterecektir, bu yüzden, Türkiye'de çalışma izni için gerekli belgeler başvuru işlemine başlamadan önce hazır olmalıdır.

 

İşverenler ve Yabancılar için Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Bakanlık, hem işverenler hem de çalışanlar için çeşitli değerlendirme kriterleri belirlemiştir;

 • Bir yabancı istihdam etmek isteyen işveren, en az beş Türk çalışanına sahip olmak zorundadır. Çalışma izni için başvuruda bulunan yabancının da, şirketin ortağı olduğu durumlarda, bu koşul, 1 yıllık çalışma izninin son 6 ayında gerekli olacaktır. Bu sayede yarım yıl yeni bir başlangıç şirketi kurabilir.
 • Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az 100.000 TL, brüt satışların en az 800.000 TL, son bir yıldaki ihracat değerinin ise en az 250.000 USD olması gerekliliği, Türkiye'de çalışma izni şartları arasında yer almaktadır.
 • Ancak, yukarıda bahsi geçen bu iki kriter, eğitim kurumlarında, ev hizmet sağlayıcılarında, Türkiye'deki yabancı havayolları temsilciliklerinde ya da devlet kurum ve kuruluşlarında çalışacak yabancılara yönelik olmamakla birlikte; Türkiye'nin bir parçası olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından sağlanan hükümlerin bulunduğu hallerde uygulanmamaktadır.
 • Çalışma izni kriterlerinden biri maaşlara dayanmaktadır. Bu kriter mesleğe göre farklılık göstermektedir. Örneğin: öğretmenler, psikologlar, fizyoterapistler, performans gösteren sanatçılar ve müzisyenlerin maaşları asgari ücretin üç katı kadardır. Ev hizmetleri çalışma izni işçileri için en az asgari ücret olmalıdır.
 • Yine de değerlendirme kriterleri sektöre, şirkete ve bir Türk'le evlenme, bir Türk ebeveyne veya çocuğa sahip olma, gibi özel koşullara göre farklılık göstermektedir.

 

Sonuç Hakkında Nasıl Bilgi Edinilir?

Türkiye'de çalışma izni almak için başvuruda bulunan yabancı uyruklu bireylerin çoğu, “çalışma izni kaç günde çıkar?” sorusuna yanıt aramaktadır. Başvurudan sonra, başvurunun ve bilgi taleplerinin tamamlanmış olması kaydıyla, Bakanlık tarafından başvurunun değerlendirilmesi genellikle 15 ile 30 gün içerisinde tamamlanır, ancak, bu süre uzayabilmektedir.

Bakanlık, başvuru değerlendirmesinin sonucunu, başvuru sahibine e-posta yoluyla iletir. Başvuru onaylanırsa, e-potada belirtilen ödeme detayları doğrultusunda ücretler ödenmelidir. İlgili ücretler ödendikten sonra başvuru kesinleşir ve çalışma izni adrese gönderilir. Başvuru reddedilirse, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde karara itiraz etmek mümkündür. İtiraz reddedilirse, idare aleyhinde dava açılabilir.

 

Türkiye'de Çalışma İzni Aldıktan Sonra Süreç Nasıl İşler?

Bilindiği üzere, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, oturma izni sağlar. Bu nedenle, ayrı bir oturma izni almak gerekmeyecektir. Yabancının çalışma iznini almasından sonra, Türkiye'de sunulan başvurular için çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde, sosyal güvenlik sistemine kayıt yaptırması zorunludur.

Başvuru onaylanırsa, belirli bir iş için ve belirli bir şirket için bir yıllık çalışma izni verilir. Aynı işveren için ilk uzatmada, en fazla 2 yıllık çalışma izni verilir. Aynı işverenle çalışmaya devam edildiğinde, bir sonraki uzatma için, en fazla 3 yıllık çalışma izni verilir. Ancak, farklı işverenlerle çalışma uygulamaları, ilk başvuru gibi değerlendirilir. Uzatma başvuruları, mevcut çalışma izninin sona ermesinden önce 60 gün içinde yapılmalıdır.

 

 

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın