logo

Copyright ©2018 TürkPermit

EVLENME YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

Yabancı uyruklu bir kişinin, Türk Vatandaşı ile evlilik yapması direkt olarak yabancıya Türk Vatandaşlığı kazandırmaz. Yabancı kişinin Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için bir Türk Vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca evli kalması gerekmektedir.  Tabi evli kalmasının dışında vatandaşlık alabilmesi için bazı durumlarda göz önünde bulundurulur.

* Eşler arasında bu evlilik devam etmelidir.

* Aile birliği içinde yaşanmalıdır. Formalite bir evlilik olmamalıdır.

* Evlilik ve aile birliği ile uyuşmayan faaliyetlerde bulunulmamalıdır.

* Yabancının Türk Vatandaşlığını kazanması, Türkiye’nin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından bir tehlike oluşturmamalıdır.

Türk vatandaşlığına başvurduktan sonra, Türk vatandaşı olan eşin vefat etmesi halinde, vatandaşlık başvurunuz geçerlidir.

HANGİ EVRAKLAR İSTENİR ?

1. Başvuru Formu

2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

3. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4. Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

5. Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,

6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,

7. Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı,

8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN NELER YAPILMASI GEREKİR ?

Gerekli şartların sağlanması ve belgelerin hazırlanması neticesinde belgeler ile başvuru yapılır. Başvurudan sonra il emniyet müdürlüğü tarafından Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında bir inceleme yapılır. Bu incelemede yabancı ve Türk Vatandaşı eşinin aile birliği içerisinde yaşayıp yaşamadıkları, evlilik birliği ile uyuşmayan işlemlerde bulunup bulunmadıkları, yabancının Türk Vatandaşlığını kazanmasında Türk kamu düzeni ve güvenliği açısından bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı hususlarına bakılır. İnceleme sonrasında tutanaklar hazırlanır ve dosya Türk Vatandaşlığı başvurusunun işleme alınması için komisyona gönderilir.

Vatandaşlık işlemleriniz için Turkpermit'in uzman avukatlık kadrosuna ulaşabilirsiniz. : +90 533 147 39 11 - 0850 888 0 157

 

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın